SLAO utbildningar

SLAO följer Folkhälsomyndighetens regler kring covid-19. Besök gärna FHM:s hemsida för mer information om regler och rekommendationer.

Anmälan

Anmälan sker enligt SLAO:s befintliga bokningsvillkor. För boende, mat och skipass gäller ortens avbokningsregler.

Allmänna försiktighetsåtgärder gällande smittspridning:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Vaccinera dig

 

För SLAO:s utbildningsverksamhet betyder det:

  • Om deltagaren har förkylningssymptom ska deltagaren inte komma till utbildningen.
  • Om deltagaren utvecklar sjukdomssymptom under utbildningen ska deltagaren avbryta utbildningen, och resa hem.

Vid förändringar av regelverk utfärdade av SLAO, myndigheter eller orten där utbildningen är förlagd, som påverkar genomförandet av utbildningen innan kursstart på ett sådant sätt att utbildningen ställs in, återbetalas kursavgiften. Om kursdeltagare kommer från ett annat land och regler kring karantän och inresa och utresa förändras av det land deltagaren är hemmahörande i gäller ordinarie avbokningsregler.

Allmänt

Medverkande på kursen ska följa SLAO:s, Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och utbildningsortens regler för att minska risken för smittspridning. Respektera och iaktta försiktighet vid sociala kontakter. Se till att ha god handhygien, det betyder bland annat att tvätta händerna ofta och noggrant och att använda handsprit.

Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Prenumerera på nyhetsbrevet