Frågor och svar om stundande säsongen

Uppdaterade 22 december 2021 (uppdateras löpande)

 • Hur arbetar SLAO med att skapa förutsättningar för trygg skidåkning i vinter?

Skidåkning är en uteaktivitet med naturliga avstånd. Med viktiga erfarenheter från förra säsongen samt sommarverksamheten går vi med ödmjukhet, kunskap och respekt in i en ny säsong.  Fjällänens smittskyddsläkare liksom Folkhälsomyndigheten bekräftade vid flera tillfällen under förra vintern att fjällorternas besökare inte medförde någon förhöjd smittspridning.

Vi fortsätter vår samverkan med berörda myndigheter, den lokala vården, kommuner och destinationsbolag.

 

 • Folkhälsomyndigheten säger att de kommer att ha dialog med skidanläggningarna inför jul. Vad innebär det ?

Vi har en löpande dialog med FHM sedan 1,5 år. Vi är trygga med våra förberedelser och ständigt redo att anpassa oss om det så krävs.

 

 • Hur upplever du att läget ser ut för Sveriges skidanläggningar i år jämfört med i fjol? Är det högre tryck i år?

 

Vi har i år en tidig säsongstart med snö och kyla i hela landet vilket har gett väldigt fina förutsättningar. Intresset för skidåkning i Sverige är stort och bokningsläget ser bra ut.

 

 • Finns det någon oro för att eventuella restriktioner skulle kunna drabba skidturismen?

Vi befinner oss fortfarande i pandemin och följer noga händelseutvecklingen , vi är trygga med våra förberedelser och erfarenheter från förra säsongen och redo att snabbt anpassa oss om det kommer restriktioner som påverkar våra miljöer.

 

 • Vad har ni tagit med er för lärdomar i pandemin? Vilka restriktioner infördes i fjol som ni tar med er in i denna säsong?

 

Vi har jobbat  en och en halv vintersäsong och två sommarsäsonger under pandemin och går med ödmjukhet och erfarenhet in i denna. Vi fortsätter att noga följa myndigheter och regional smittskyddens råd och rekommendationer, vi gör inga egna restriktioner. Vi införde förra året några digitala tjänster som gav stor nytta för gästen och dessa fortsätter vi med,  t.ex. on-lineköp av liftkort och on-line incheckning. Vi jobbar sedan med rutiner för personalen och inte minst fortsatt nära samverkan med vårdens aktörer när det gäller t.ex. vaccinering och testning.

 

 • Vad gör ni om ni får in smitta bland personalen?

Vid smitta följer vi de rutiner som finns med snabb isolering och provtagning. På vissa skidorter kommer det att finnas utökad kapacitet för provtagning. Vi uppmuntrar alla medarbetare att vaccinera sig. På många skidorter erbjuds extra drop-in vaccinering i samband med säsongsstart. Våra medlemmar har genomfört ett omfattande förebyggande arbete och sett över personalutrymmen och boenden. Särskilda hygienrutiner har utvecklats. Det är nolltolerans på arbete vid minsta symptom.

 

 • Hur är bokningsläget inför jul och nyår?

Jul och nyår är högsäsong i fjällen och det gäller även denna vinter. Vi har i år fina förutsättning med kyla och snö i hela landet vilket gett extra bra förutsättningar med många backar öppna.

 

 • Vilket ansvar har gästerna?

Vi har tillsammans med gästerna ett stort ansvar. Det handlar om följa de anvisningar som finns men också självfallet att stanna hemma om man har symtom.

 

 • Hur blir det i liftköerna?

Tack vare skidorna så blir det ett naturligt avstånd ute i backen och i liften och just nu finns inga restriktioner kring avstånd i liften eller liftkön. Det kommer att vara välorganiserade köer så att trängsel ej uppstår och liftarna kommer att köras med full kapacitet. Viktigt att alla visar hänsyn!

 

 • Hur gör ni om det blir fullt i butiker och restauranger?

Många butiker kommer till exempel att erbjuda online-handel och flera har redan inrättat digitala kösystem och/eller markeringar på golvet för att följa de rekommendationer som finns för handel samt maxantal utifrån storlek.. När det gäller restauranger så följer vi de serveringsregler som finns vilket från den 23 december innebär enbart sittande gäster. Våra medlemmars primära ansvar är skidåkning. Det är en uteaktivitet. Den bedöms inte bidra till smittspridning.

 

 • Blir det någon afterski?

Våra medlemmar erbjuder framför allt skidåkning. För det mesta är det andra näringsidkare som erbjuder afterski men vi följer de råd och rekommendationer som gäller. I övrigt gäller det som gäller för restauranger och serveringsställen och från den 23 december innebär det sittande gäster vilket innebär att dans inte är aktuellt.

 

 • Är värmestugorna öppna?

De flesta värmestugor kommer att vara öppna men med begränsat antal sittplatser utifrån de rekommendationer som råder beroende på om det är i anslutning till ett serveringsställe eller ej.  Många av våra medlemmar har dessutom sedan förra året utökat antalet grillplatser och utemiljöer att äta i. Det ligger också ett ansvar på individen att undvika lokaler där man redan ser att platser är upptagna.

 

 • Hur ser dialogen med lokalsamhället ut?

Dialog och samverkan med lokala aktörer har varit och är en viktig del. Det pågår en rad samverkansmöten ute i regionerna. Den är konkret och positiv.

 

 • I Alpländerna stänger man ned alternativt använder Covid-pass och munskydd? Finns det risk för att det behövs även på svenska skidorter?

Vi följer svenska myndigheters råd och rekommendationer. Det är sedan stor skillnad på alpernas skidorter och svenska skidanläggningar, t.ex  har vi  nästan uteslutande öppna liftar, reser i egen bil och bor i stugor.

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet