Skadeomhändertagande och Corona/Covid 19

2020-06-09

Personer som har minsta sjukdomssymtom såsom snuva, hosta eller feber ska vara hemma och inte vistas i cykelanläggning/cykelleder/bikepark – gäller gäster såväl som personal enligt FHM:s rekommendation.

Följande rekommendation gäller för personal vid anläggningar som utför omhändertagande av skadade med symtom på Corona/Covid 19 (feber, snuva, hosta, andningspåverkan).

 

Allmänt vad gäller läkarkonsultationer

 • Bemanning av vårdkapacitet i primärvård och slutenvård kommer att vara kraftigt reducerad.
 • Konsultera vårdcentral alternativt ring 1177 för bedömning per telefon vid lättare skada eller skadad med infektionsproblematik
 • Patienter kommer att få åka till hemorten för vård i mycket större omfattning.

Vid larm

 • Ställ frågor nedan till den som larmar. Undvik att hantera den drabbade innan ni själva pratat och skapat er en uppfattning om sannolikhet för smitta.
 • Frågor till den skadade, har du;
 • Feber?
 • Några luftvägssymtom? Andningsbesvär?
 • Allmän sjukdomskänsla?
 • Vetskap om exponering för Covid-19?

 

Tveka inte att agera vid allvarliga skador eller sjukdomsfall, risken för oss som personal även om vi drabbas av Corona/Covid 19 är trots allt mycket begränsad så länge vi inte har några riskfaktorer.

Vid första undersökning

 • Utsätt inte fler än nödvändigt under omhändertagandet vid misstänk smittorisk.
 • Håll om möjligt avstånd till den skadade vid misstänkt smittade när ni kommer fram, >2m om möjligt, framförallt vid hosta.
 • Ta sjukdomshistorik på L vid L-ABCDE.
 • Skydda dig själv:
  • Tillse att handsprit finns med i sjukvårdsväskor.
  • Alltid engångshandskar, gärna dubbla, under hela omhändertagandet.
  • Ögon och mun. Använd skyddsglasögon, goggles, visir eller likande. Skydda mun/näsa med munskydd.
  • Använd med fördel heltäckande kläder eller engångs skyddsförkläde.
 • Ge den skadade ett papper att hosta i eller ett munskydd, samt en plastpåse/kräkpåse att slänga papper i. Den skadade skall även uppmanas att hosta i armvecket.

 

Vid avtransport

 • Vid transport av skadad, använd endast det material som behövs för omhändertagandet, övrigt oanvänt material transporteras avskilt från den skadade.
 • Låt den skadade så långt det är möjligt själv sätta på bår
 • Om skadad med infektions symtom skall transporteras på fyrhjuling eller likande skall både skadad och förare bära munskydd.
 • Stäng inte kapell om den skadade – för att minska kontaminering av material.

Sjukvårdsrum/backläkarstationen

 • Var kvar utomhus i möjligaste mån – skydda den skadade från väder och vind.
 • Om ni måste ta in den skadade – fundera på om ni kan använda det ordinarie rummet eller inrätta ett temporärt rum. Ta bort onödig utrusning – det skall vara enkelt att städa allt efter omhändertagande med desinfektion.
 • Undvik att vara flera personer i rummet.

Efter avslutat uppdrag/material

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten efter att ni haft personkontakt. Om ej tvål och vatten finns tillgängligt använd handsprit.
 • Efter avslutat uppdrag, byt ut filtar (tvätta i 60 grader), tvätta eller desinficera övrig utrustning med desinfektion. Om det ej är möjligt använd grönsåpa och vatten.
 • Byt arbetskläder efter avslutat uppdrag och tvätta det som använts vid omhändertagandet. Desinficera övrig arbetsutrustning, tex skyddsglasögon.

Fundera på vad ni använde för material – använd filtar som går att tvätta i 60 grader eller använd bubbelplast. Allt som används vid misstänkt smitta måste saneras.

Läs även:

 • Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på̊ Folkhälsomyndighetens hemsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

 • HLR: Rekommendationer från Svenska rådet för hjärt-lung-räddning med anledning av covid-19 (Coronavirus)

Läs främst:

Punkt 2. Rekommendationer för personer som utför HLR inom ramen för sin yrkesutövning

Punkt 4. Rekommendationer för Barn-HLR

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/04/Svenska-HLR-rådet-rekommendationer-gällande-covid-19-200429-Final.pdf

Prenumerera på nyhetsbrevet