31 mars: SLAO:s medlemsinformation

Hej alla,

SLAO har under de senaste veckorna följt en given strategi. Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer.

Våra 200 anläggningar är sins emellan mycket olika. En del är stora turistanläggningar och andra är mindre ”hemmabackar”. Vissa anläggningar förutsätter resor och boende för gästerna medan på andra finns inget boende.

Olikheterna mellan anläggningarna innebär att generella råd och ”lika för alla” inte alltid kan gälla.

Idag har Folkhälsomyndigheten gett Skistar rådet att stänga sina anläggningar. I rådet finns överväganden om belastningen på sjukvården och strömmen av inresande. Vi vet redan nu att flera medlemmar kommer att följa deras beslut att stänga.

Varje anläggning har rätten och skyldigheten att fatta sina beslut. Vi uppmanar alla anläggningar att kontinuerligt pröva sina ställningstaganden, så att varje anläggning fattar bästa beslut som också är i enlighet med myndigheternas beslut och rekommendationer. I vissa fall kan en kontakt med den regionala vården vara att rekommendera som vägledning.

Hör gärna av er med frågor och funderingar.

Mikael Santoft

Ordförande SLAO

070-520 36 00

Prenumerera på nyhetsbrevet