27 mars: SLAO medlemsinformation

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om att skärpa gränsen för allmänna sammankomster från 500 till 50 personer.

Här finns nyheten i sin helhet:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/.

Verksamhet i våra skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster men läs noga och betänk om den påverkar just din verksamhet.

Vi driver våra skidanläggningar enligt följande principer:

Våra anläggningar ser olika ut, är spridda över landet och har olika förutsättningar. Det är varje anläggnings ansvar att säkerställa att man efterlever de rekommendationer som föreligger. På vår hemsida finns SLAO:s rekommendationer.

Viktigast – se till att gäster och personal är friska när de är i backen!  Följ alltid rekommendationerna på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi har fått information att flera av SLAO:s medlemmar idag har valt att justera i bokningsreglerna, med syfte att underlätta för varje gäst att själv och på bästa sätt bedöma hur man kan efterleva de rekommendationer som görs av bl. a Folkhälsomyndigheten.

Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet