2020-03-12

SLAO har idag haft styrelsemöte och enades om följande principer:

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ finns aktuell information att använda internt och till gäster.

Ordförande i SLAO:s medicinska råd har idag haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som säger: ”Ja, skidliftarna kan köra som vanligt. Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar i den verksamheten och all allmänhet som åker skidor är friska.”

Viktig information till gäster och personal för att undvika fortsatt smittspridning:

  • Vid minsta sjukdomssymtom från luftvägarna – stanna hemma
  • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet

Det råder förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor och funderingar på info@slao.se eller 063- 13 23 95

Här finns information från Visita (bakom inlogg) gällande bokningsvillkor etc. Utgångspunkten är att de villkor som avtalats vid bokningstillfället om avbokning gäller.

Prenumerera på nyhetsbrevet