9 januari: Information om pandemilagen som börjar gälla den 10 januari

Folkhälsomyndigheten beslutade igår om föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Dessa föreskrifter påverkar skidanläggningarnas eventuella inomhusmiljöer såsom t.ex. värmestugor och skiduthyrning. Skidanläggningarnas utomhusverksamhet påverkas inte idag av föreskrifterna.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/

  • Den som bedriver en sådan verksamhet blir skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids.
  • Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Det gäller besökare och kunder, personal räknas inte in.
  • Verksamheterna måste tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna.
  • Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Restaurang- och caféverksamhet berörs inte i dagsläget av dessa regler, där gäller fortsatt restaurangreglerna sen tidigare. Mer om dem på Folkhälsomyndighetens hemsida.

På FHM:s hemsida finns också en del frågor och svar gällande gym- och sportanläggningar

Prenumerera på nyhetsbrevet