Svenska skidanläggningar och corona

SLAO:s arbete kring coronaviruset och hur det påverkar vår bransch följer några grundläggande principer tagna vid styrelsemöte 12 mars 2020:

 • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
 • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
 • Vi följer en försiktighetsprincip.
 • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
 • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.
**************************************************

SLAO 4 oktober 2021:

 

 • Corona: Förra veckan hade vi avstämning med Folkhälsomyndigheten inför vinterstarten och de ser inte att vi behöver några särskilda rekommendationer för vår bransch. Länsstyrelserna bekräftar också att deras tillsyn nu avslutas – däremot finns de tillgängliga för rådgivning. Det betyder att vi följer och behåller våra grundprinciper enligt ovan.

Gällande råd och rekommendationer:

 • Stanna hemma och testa dig vid symptom
 • Vaccinera dig

Flera av de åtgärder som branschen införde förra säsongen kommer att leva kvar och som vi rekommenderar att anläggningar fortsätter med då de även gett en bättre gästupplevelse:

Tex.:

 • Välorganiserade kösystem
 • Digitala lösningar vid köp och hyra av skipass, boende och utrustning
 • Samråd med lokala berörda aktörer, t.ex lokala vården
 • Extra hygienåtgärder för personal och gäster: handspritstationer, extra städ, personalboende vid sjukdom etc. – Viktigt då säsongsinfluensan nu tar vid!

Vi kommer att forma detta i ett nytt förenklat dokument ”Trygga skidanläggningar” samtidigt som vi även uppdaterar våra rekommendationer vid omhändertagande i backen. Vi återkommer med det inom några veckor.

Vaccinering: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Om man ska jobba nära andra människor bör man vara vaccinerad. SLAO ställer sig bakom detta och gör vår del för att uppmuntra och driva vaccineringen. Huruvida vi kan ställa krav på anställda och nyanställda att vara vaccinerade är under juridisk prövning men vi kan uppmuntra och informera!

Prenumerera på nyhetsbrevet