Frågor och svar om stundande säsongen

 

 • Hur arbetar SLAO med att skapa förutsättningar för trygg skidåkning i vinter?

Skidåkning är en uteaktivitet och bedöms inte i sig bidra till smittspridning. Samtidigt finns det miljöer i anslutning till skidåkning där trängsel kan uppstå. Vi har förberett oss sedan i mars för att erbjuda trygg skidåkning utifrån rådande förutsättningar. Vi har gjort det i nära samverkan med berörda myndigheter, den lokala vården, kommuner och destinationsbolag.

Exempel på konkreta åtgärder är:

 • anpassade flöden vid liftar
 • begränsat antal platser i värmestugor
 • kontaktlösa betalningar
 • särskilda rutiner för personalboenden
 • ingen afterski
 • tydlig information till gäster innan ankomst och på plats
 • Vad säger SLAO om risken för stängning?

Det är ett allvarligt läge i samhället. Vi följer utvecklingen noga. I nuläget har ett litet fåtal av våra medlemmars anläggningar öppnat, de flesta planerar att öppna till jul. De arbetar utifrån de rekommendationer – Trygga skidanläggningar – som SLAO har tagit fram.

 • Folkhälsomyndigheten säger att de kommer att ha dialog med skidanläggningarna inför jul. Vad innebär det ?

Vi har en löpande dialog med FHM sedan i våras. Vi är trygga med våra förberedelser. Det är samtidigt ett allvarligt läge. Därför är det självklart att vi har ännu tätare dialog för att kunna beskriva vad vi gjort och gör samt vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för trygga skidåkning.

 • Kommer skidanläggningarna att vara öppna under jul och nyår?

Ja, vi förbereder oss för en trygg vinterstart. Det är annorlunda förberedelse som  inkluderar beredskap för olika scenarier och möjlighet till ytterligare anpassning. Vi har ett stort ansvar som vi kommer att ta i samverkan med de som har andra roller för att skapa trygghet för gäster och personal. Exempel är destinationsbolag och kommuner där skidanläggningarna återfinns.

 • Är det ansvarsfullt att ha skidanläggningarna öppna under rådande omständigheter?

Skidåkning är en uteaktivitet och bedöms inte i sig bidra till smittspridning. Tvärtom är uppmaningen att  uteaktiviteter är positiva och kan genomföras. Vi har en viktig roll att fylla men följer naturligtvis utvecklingen och har samverkan lokalt och regionalt.

 

 • Vad gör ni om ni får in smitta bland personalen?

Våra medlemmar har genomfört ett omfattande förebyggande arbete och sett över personalutrymmen och boenden. Särskilda hygienrutiner har utvecklats. Det är nolltolerans på arbete vid minsta symptom. Vid smitta följer vi de rutiner som finns med snabb isolering och provtagning. På vissa skidorter kommer det att finnas utökad kapacitet för provtagning.

 • Hur är bokningsläget inför jul och nyår?

Jul och nyår är högsäsong i fjällen och det gäller även denna vinter. Vi har arbetat sedan i mars för att utveckla nya rutiner för trygg skidåkning anpassad efter de rådande omständigheterna. Vi är flera aktörer som samverkar på en skidort tillsammans med vården på lokal och regional nivå.

 • Vilket ansvar har gästerna?

Vi har tillsammans med gästerna ett stort ansvar. Vi skapar förutsättningarna för trygg skidåkning  men vi gör det tillsammans med våra gäster. Det handlar om följa de anvisningar som finns men också självfallet att stanna hemma om man har symptom.

 • Hur gör ni om det blir fullt i butiker och restauranger?

Många butiker kommer till exempel att erbjuda online-handel samt utkörning av skidutrustning och restauranger erbjuder take-away så, här pågår ett intensivt förberedelsearbete ute på destinationerna för att möjiggöra avstånd. Våra medlemmars primära ansvar är skidåkning. Det är en uteaktivitet. Den bedöms inte bidra till smittspridning.  SLAO har tagit fram rekommendationer till våra medlemmar – Trygga skidanläggningar.

 • Blir det någon afterski?

Tidigt under planeringen fattades beslut att det i vinter inte blir någon afterski.Våra medlemmar erbjuder framför allt skidåkning. För det mesta är det andra näringsidkare som erbjuder afterski. Inom restuarang finns dessutom tydliga direktiv hur servering ska ske på ett smittsäkert sätt.

 • Blir det skidsemester i vinter?

Ja, vi kommer att göra allt för att ge våra gäster härlig skidåkning i vinter. Tryggheten är vår första prioritet och det kommer att bli en annorlunda vinter.

 • Hur ser dialogen med lokalsamhället ut?

Vi har arbetet med förberedelser sedan i mars. Dialog och samverkan med lokala aktörer har varit en viktig del. Den är konkret och positiv. Det är grunden för att vi ska kunna klara att erbjuda trygg skidåkning och kunna göra det med respekt för vårdens och lokalsamhällets perspektiv.

 • I flera regioner uppmanas boende att undvika onödigt resande. Ni erbjuder skidåkning i jul och nyår. Innebär inte det att ni lockar till resande?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har haft dialog med dem sedan i mars. Att de nu uttalat att de kommer att ha en särskild dialog med skidanläggningarna inför jul och nyår välkomnar vi. Det ger oss möjlighet att beskriva vårt pågående arbete för trygga skidanläggningar och vilka ytterligare åtgärder som kan behöva genomföras.

Prenumerera på nyhetsbrevet