Svenska skidanläggningar och corona

SLAO:s arbete kring coronaviruset och hur det påverkar vår bransch följer några grundläggande principer tagna vid styrelsemöte 12 mars 2020:

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.
**************************************************

SLAO:s rekommendationer och skyltmaterial för skidanläggningar som har lifburen cykelverksamhet

****************************************************

Den 28 september 2020 presenterades våra rekommendationer ”Trygga Skidanläggningar”. De är uppdaterade 18 januari 2021 i och med att pandemilagen trädde i kraft.

Trygga Skidanläggningar, Rekommendationer till Svenska Skidanläggningar med anledning av coronaviruset

Skyltmaterial

Som stödbudskap till rekommendationerna i Trygg Anläggning har vi tagit fram skyltmaterial som anläggningen själv kan skriva ut, trycka på skyltar eller beställa via SLAO:s skyltleverantörer Håva Skyltar och Norlings Skylt. Se nedan.

Vi har även tagit fram en ljudslinga som, om ni har radio eller andra högtalarsystem i anläggningen kan använda er av.

Ladda ner ljudslingan här.

(För att ladda det ljudet, öppna länken, klick på punkterna tillhöger i spelaren, Klicka på ladda ner)

Eller, om ni har skärmar där ni delar information:

Ladda ner filmen här.

(För att ladda det filmen, öppna länken, klick på punkterna tillhöger i spelaren, Klicka på ladda ner)

Coronaskyltar_SLAO (pdf)

Coronaskyllt med alla budskap på samma bild (pdf)

Coronaskyltar i liggande format (pdf)

Coronaskylt be om hjälp (pdf)

Coronaskylt samlat budskap (pdf)

Coronaskylt stavlängdsavstånd uppdaterad (pdf)

Coronaskylt samlad uppdaterad 2 (pdf)

Coronaskylt stavlängdsavstånd stående (pdf)

Prenumerera på nyhetsbrevet