Svenska skidanläggningar och corona

SLAO:s arbete kring coronaviruset och hur det påverkar vår bransch följer några grundläggande principer:

 

 • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters och regionala smittskyddens beslut samt rekommendationer.
 • Vi följer en försiktighetsprincip.
 • Vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett stort eget ansvar.
 • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.
 • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).

SLAO 22 december 2021:

Med viktiga erfarenheter från förra vintern samt sommarsäsongen går vi med ödmjukhet, kunskap och respekt in i en ny säsong.
Målsättningen med våra rekommendationer är att skidanläggningarna med ett gemensamt angreppssätt ska bedriva en trygg verksamhet och samtidigt begränsa smittspridningen samt för att skapa tydlighet och trygghet för medarbetare och gäster. Skidåkning och upplevelser på snö är en bra uteaktivitet som bidrar till ökad folkhälsa.

 

Trygga skidanläggningar 2021-22

 

Vi anpassar oss snabbt och är redo att införa restriktioner om eller när så krävs. Läs mer om våra erfarenheter från förra vintern i coronarapporten längst ner på denna sida.

Aktuella skyltar:

 

 

 

 

Följ alltid rekommendationerna på https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Allmänt:

 • Håll er uppdaterade och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
 • Personer som har minsta sjukdomssymtom såsom snuva, hosta eller feber ska vara hemma och inte vistas på skidanläggningen – gäller gäster såväl som personal
 • Personer med förkylningssymtom ska testas, gäller både vaccinerade som ovaccinerade.
 • Uppmuntra till vaccination! Visa när det finns möjlighet att vaccinera sig lokalt.
 • Ha en löpande dialog med den lokala vården. Ta gemensamt fram rutiner för hur ni hanterar gäster eller personal som insjuknar på plats. Särskilt viktigt om ni hyr ut boende.
 • Om ni verkar på en skidort, samverka med övriga aktörer på orten så att ni har gemensamma rutiner och beredskap för att minska risken för smittspridning.
 • Informera gäster och medarbetare om åtgärder vid misstänkt smitta och hur eventuell provtagning kommer att hanteras.
 • Informera gästerna vid bokningsbekräftelser och hemsida om hur ni arbetar med anledning av corona och hur gästerna bör agera.
 • Informationen bör vara på erforderliga språk.
 • Vid ankomst till anläggningen ska det finnas skyltar, skärmar och anslag som påminner om att tvätta händerna och så vidare baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Se över betalningsmetoder och ha om möjligt kontaktlös betalning

 

Coronarapport utgiven av SLAO

Sveriges skidanläggningar under coronapandemin
– en rapport om SLAO:s och dess medlemmars arbete för att skapa trygga skidanläggningar under säsongen 2020-2021

SLAO:s Coronarapport 2020-2021

Prenumerera på nyhetsbrevet