För roliga & trygga skidupplevelser

Resande till och från svenska skidorter

SLAO har låtit göra en kartläggning av resmönster till och från skidorter, som nu är sammanfattat till en folder med de viktigaste slutsatserna.

Gilla SLAO på facebook

För dagsfärsk information och nyheter i branschen

Backa Hemmabacken!

Två färska rapporter sammanfattas här i en utgåva utgiven av SLAO, Skidförbundet och Friluftsfrämjandet. Läs den och rapporterna här

Vad är SLAO?

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning, skidskola och annat som hör branschen till.  Under vintersäsongen 20021/2022 tog SLAO:s medlemmar emot ca två miljoner svenska skidåkare och sysselsatte omkring 13 000 personer med all kringverksamhet. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

Prenumerera på nyhetsbrevet