För roliga & trygga skidupplevelser

Kurs för Driftsledare

Äntligen är den här, kursen för alla personer som har driftsledande ställning på en skidanläggning. Kurserna går i oktober och november på tre orter, Hemavan, Östersund och Flottsbro.

Annonsera i SLAO Xpress

Du syns väl! Annonsera i SLAO Xpress i vinter.

Årets Höstträffar

Kom och träffa SLAO och kollegor i branschen, vi besöker 3 anläggningar runtom i landet.

Agenda

Vad är SLAO?

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning, skidskola och annat som hör branschen till.  Under vintersäsongen 20021/2022 tog SLAO:s medlemmar emot ca två miljoner svenska skidåkare och sysselsatte omkring 13 000 personer med all kringverksamhet. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

Prenumerera på nyhetsbrevet