SLAO samverkar för roliga och trygga skidupplevelser

Svenska Skidanläggningars Organisation är sedan 1978 skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation.

Verksamhetsidé

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO, Svenska Liftanläggningars Organisation fram till maj 2014) ska genom sammanhållning och påverkan ge skidanläggningar i Sverige bästa möjliga förutsättningar. Detta ska ske genom att stödja medlemsföretagens behov av kompetensutveckling, information och opinionsbildning. Vi finns till för Sveriges skidanläggningar.

Enligt föreningens stadgar ska Svenska Skidanläggningars Organisation

  • arbeta för utveckling av säkerhetsfrågor kring liftar och nedfarter
  • samordna ordningsfrågor, föreskrifter och åknormer
  • vara rådgivande organ till medlemmar och myndigheter
  • samordna utbildningsfrågor
  • medverka till utveckling av utförsåkningsanläggningar

Medlemmarna har utöver stadgarna enats om att den som driver skidanläggning i Sverige ansvarar för åtgärder i såväl skadeförebyggande som skadeavhjälpande syfte, både i anslutning till liftar som i anslutande markerade nedfarter, även om dessa har annan markägare.

Varje skidanläggning som är godkänd av ackrediterat kontrollorgan kan bli medlem. Se alla våra medlemmar här

Från 1 juli 2005 ingår även skidskolornas samarbetsorganisation SPS i SLAO.

SLAO har också associerade medlemmar i form av vinterturistanläggningar utan liftar samt företag som levererar produkter och tjänster till skidanläggningar.

SLAO arbetar i nära dialog med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet och  Skidlärarföreningen samt andra närliggande branschorganisationer. Läs mer om SLAO:s samarbeten och projekt

Prenumerera på nyhetsbrevet