Projekt & Samarbeten

SLAO verkar inom en bransch som gränsar till många andra branscher och verksamheter. Vi har en tät dialog med andra branschorganisationer och en mängd samarbeten kring olika projekt.

Svensk Turism, företräder den samlade svenska besöksnäringen. Styrelserepresentation.

Visit Sweden, marknadsför Sverige i världen. Styrelserepresentation.

Svenska Skidrådet, intresseorganisation som behandlar skidlärarexamen och relationen till Insterski International. Bildat av SLAO tillsammans med FriluftsfrämjandetSvenska Skidförbundet och Svenska Skidlärarföreningen.

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Styrelserepresentation

Fjällsäkerhetsrådet, samarbeten kring fjällsäkerhet i allmänhet och lavinsäkerhet i synnerhet.

Naturvårdsverket/SVELAV, Sveriges lavinutbildningar, samarbete kring lavinutbildningar och lavinkommunikation.

Backa Hemmabacken, samarbete med Friluftsfrämjandet och Svenska Skidförbundet kring mindre, tätortsnära skidanläggningar. Läs mer här

Medicinska rådet, SLAO:s medicinska experter som kvalitetssäkrar våra utbildningar inom Säkerhet & Sjukvård.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet