Projekt & Samarbeten

SLAO verkar inom en bransch som gränsar till många andra branscher och verksamheter. Vi har en tät dialog med andra branschorganisationer och en mängd samarbeten kring olika projekt.

Svensk Turism, företräder den samlade svenska besöksnäringen. Styrelserepresentation.

Visit Sweden, marknadsför Sverige i världen. Styrelserepresentation.

Svenska Skidrådet, intresseorganisation som behandlar skidlärarexamen och relationen till Insterski International. Bildat av SLAO tillsammans med FriluftsfrämjandetSvenska Skidförbundet och Svenska Skidlärarföreningen.

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Styrelserepresentation

Fjällsäkerhetsrådet, samarbeten kring fjällsäkerhet i allmänhet och lavinsäkerhet i synnerhet.

Naturvårdsverket/SVELAV, Sveriges lavinutbildningar, samarbete kring lavinutbildningar och lavinkommunikation

Medicinska rådet, SLAO:s medicinska experter som kvalitetssäkrar våra utbildningar inom Säkerhet & Sjukvård.

Peak Innovations Snöprojekt, vi anordnade bland annat tillsammans Snökonferens i Maj 2017 och snöspararseminarium i dec 2018.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet