SLAO:s styrelse

Från vänster: Titti Rodling(vd), Gustav Eriksson, Johan Larsson, Bo Funcke, Mikael Santoft, Louise Söderlund, Jonas Bauer, Peter Augustsson, Lars Rundblom, Andreas Häggqvist, Niclas Sjögren Berg och Thomas Ringbrandt.

Ordförande:

Mikael Santoft (vald till 2019)

Vice ordförande:
Bo Funcke, Romme Alpin (omvald till 2020)

Övriga styrelseledamöter: 
Peter Augustsson, Järvsöbacken (omvald till 2020)
Johan Larson, Ånnaboda Fritidscenter (vald till 2019)
Lars Rundblom, Branäs (fyllnadsval till 2019)
Niclas Sjögren Berg, Skistar Åre (omvald till 2020)
Jonas Bauer, Skistar Sälen (vald till 2019)

Suppleanter:
Louise Söderlund, Isaberg (omvald till 2020)
Thomas Ringbrant, Hemavan Tärnaby (vald till 2019)
Andreas Häggqvist, Flottsbro (omvald till 2020)
Gustav Eriksson, Kläppen, (nyvald till 2019)

Revisor:
Krister Pålstam, aukt.rev. Ösd

Revisorssuppleant:
Mattias Eriksson

Valberedning: 
Håkan Jakobsson, Åre (ordförande)
Anders Lampan Landgren, YouTurn
Karl-Eric Westerberg, Hovfjället

 

Prenumerera på nyhetsbrevet