SLAO:s styrelse

Ordförande:

Mikael Santoft (vald till 2023)

Övriga styrelseledamöter: 
Peter Augustsson, Järvsöbacken (vald till 2022)
Johan Larson, Hovfjället (vald till 2023)
Lars Rundblom, Branäsgruppen (vald till 2023)
Niclas Sjögren Berg, Skistar vice ordf, (vald till 2022)
Jonas Bauer, Skistar (vald till 2023)
Louise Söderlund, Isaberg Mountain Resort (vald till 2022)

Suppleanter:
Andreas Starenhed (vald till 2023)
Andreas Häggqvist, Flottsbro (vald till 2022)
Gustav Eriksson, Kläppen Ski Resort, (vald till 2023)
Jenny Callenholt, Tännäskröket (vald till 2022)

Revisor:
Krister Pålstam, Östersund

Revisorssuppleant:
Karl-Johan Öhman

Valberedning: 
Håkan Jakobsson, Åre (ordförande)
Anders Landgren, YouTurn
Karl-Eric Westerberg, tidigare Hovfjället

 

Prenumerera på nyhetsbrevet