SLAO:s styrelse

Från vänster: Titti Rodling(vd), Gustav Eriksson, Johan Larsson, Bo Funcke, Mikael Santoft, Louise Söderlund, Jonas Bauer, Peter Augustsson, Lars Rundblom, Andreas Häggqvist, Niclas Sjögren Berg och Thomas Ringbrandt.

Ordförande:

Mikael Santoft (vald till 2021)

Vice ordförande:
Bo Funcke, Romme Alpin (vald till 2020)

Övriga styrelseledamöter: 
Peter Augustsson, Järvsöbacken (vald till 2020)
Johan Larson, Hovfjället (vald till 2021)
Lars Rundblom, Branäs (vald till 2021)
Niclas Sjögren Berg, Skistar Åre (vald till 2020)
Jonas Bauer, Skistar Sälen (vald till 2021)

Suppleanter:
Louise Söderlund, Isaberg (vald till 2020)
Thomas Ringbrant, Hemavan Tärnaby (vald till 2021)
Andreas Häggqvist, Flottsbro (vald till 2020)
Gustav Eriksson, Kläppen, (vald till 2021)

Revisor:
Krister Pålstam, Östersund

Revisorssuppleant:
Mattias Eriksson

Valberedning: 
Håkan Jakobsson, Åre (ordförande)
Anders Lampan Landgren, YouTurn
Karl-Eric Westerberg, tidigare Hovfjället

 

Prenumerera på nyhetsbrevet