SLAO:s Medlemsråd

För att hela tiden vara uppdaterad på vilka frågor och funderingar som är aktuella för våra medlemmar har SLAO flera representanter från branschen tätt knutna till sig.

Främst har vi våra Medlemsråd. Mer om de i rubrikerna till vänster. De består av representanter från anläggningar och är tätt knutna till SLAO:s verksamhet. Medlemsråden är uppdelade på Säkerhet/Sjukvård, Teknik, Skidskola samt Cykel.

SLAO är dessutom genom styrelseplatser och liknande rådgivande funktioner representerat i flertalet branschnära verksamheter och samarbetsorgan:

Representant/er i…

Fjällsäkerhetsrådet:
Magnus Noppa, SLAO

Svenska Skidrådet:
Torbjörn Lundqvist, SLAO
Magnus Noppa, SLAO

Svensk Turism:
Magnus Noppa, SLAO

Visita:
Mikael Santoft, SLAO

Kontaktpersoner i avtalsfrågor: 
Johan Larson, Hovfjället
Anders Aspholm, Skistar Åre
Charlotte Aston-Brovall, Skistar

Prenumerera på nyhetsbrevet