SLAO:s medicinska råd

Rådets uppdrag är:

 • Kvalitetssäkra SLAO:s utbildningar ur ett medicinskt perspektiv
 • Tillse så att SLAO:s utbildningar följer nationella vårdprogram och internationella riktlinjer
 • Anordna Backläkarutbildningen
 • Följa och analysera skadestatistik
 • Rådgivande när det gäller rekommendationer till medlemmar om material och utbildningsnivå. Sker i samråd med säkerhetsgrupp.

SLAO:s Medicinska råd består av:

 • Ordförande: Michael Sjöö
 • Backläkare Sälen: Martin Annsberg
 • Backläkare Vemdalen: Fredrik Linder
 • Backläkare Idre: Johanna Österberg
 • Backläkare Funäsdalen/ Hamra: Per Svedmark
 • Backläkare Åre/Specialist Neurologi: Poul Kongstad
 • Specialist Ortopedi: Simon Östling
 • Specialist Trauma: Gunnar Sandersjöö
 • Ambulans Överläkare: Bengt Eriksson
 • Specialist Infektion: Sara Mörtberg
 • Specialist Hypotermi: Viktor Lugnet
 • SLAO: Fredrik Söderqvist

Prenumerera på nyhetsbrevet