Skidskola

Skidskola ansvarar för frågor kring skidskolans verksamhet och instruktörsutbildningar på skidor och snowboard.

Syfte med gruppen:

  • Vara rådgivande till SLAO:s ledning när det gäller skidskoleverksamhetsfrågor
  • Fånga upp medlemmarnas synpunkter och idéer och föra vidare dessa till SLAO och dess utbildningsgrupp
  • Verka för att kompetensen stärks på våra anläggningar och att fler blir yrkesverksamma livet ut
  • Vara ett nätverk/forum där medlemmarna kan hjälpa varandra och utbyta erfarenheter
  • Vara referensgrupp till utbildningsgruppen Skidskola när det gäller utveckling av utbildningar

Målsättning:

  • Träffas minst en gång per år i form av ett studiebesök på en anläggning. Då får självklart även medarbetare följa med.

Medlemsrådet.

Medlemsrådet består av SLAO:s medlemsskidskolor.

Sammankallande är Marie Stenmalm, ansvarig skidskolan Skistar Sälen

Se lista på skidskolor längre ned på sidan.

Prenumerera på nyhetsbrevet