SLAO:s medlemsråd cykel

Ett forum för en växande näring

Rådet fokuserar primärt på liftburen cykling, “downhill” och är en viktig del i att samla upp frågor och funderingar kring en näring som växer och får allt större betydelse på många av SLAO:s medlemsanläggningar.

Medlemmar i cykelkommittén är:

  • Ulf Olofsson, Trail Solutions
  • Rasmus Gustavsson, Flottsbro
  • Lars Ek Lööv, Järvsö Bergcykel Park
  • Marc Nilsson, Skistar Sälen
  • Louise Söderlund, Isaberg Mountain Resort (sammankallande)

För kontakt med cykelkommittén, mejla till cykel@slao.se

All cykling sker med eget ansvar.  SLAO:s lilla gröna gäller för liftburen cykling.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet