Medlemsråd Teknik

Teknikgruppens uppgift är att ha koll på utvecklingen i branschen vad gäller liftar, snöläggningssystem och pister.

Syftet med gruppen:

Att säkerställa och öka kompetensen bland SLAO:s medlemmar, att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna på anläggningarna samt en trygg och säker upplevelse för gästen.

Läs Teknikgruppens sammanfattning av Boverkets föreskrift 2016:2 H16 (inlogg krävs)

Målsättning:

Gruppen ska vara delaktig i att utveckla SLAO:s teknikutbildningar, komma med rekommendationer och rådgivning samt hantera händelserapporter. Utöver det ska teknikgruppen skapa dialog med medlemmar men även med leverantörer, resurspersoner och myndigheter.

Teknikgruppen har telefonmöten och fysiska träffar regelbundet. Vill ni komma i kontakt med Teknikgruppen? Mejla ditt ärende på teknik@slao.se eller ring 063-13 23 95

Aktuellt:

Regler om tillsyn och rapporteringsskyldighet

Nytt om rörmärkning

 

Teknikgruppens medlemmar

  • Per Granås, Skistar Sälen
  • Henrik Björk, Kläppen (Sammankallande)
  • Kjell Skoglund, Idre Fjäll
  • Jan Forsgren, Kittelfjäll
  • John Stjerna, adjungerad som sakkunnig
  • Torbjörn Lundqvist, SLAO

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet