En tydlig väg till framtidens skidåkning

Hur kan verksamheten på landets skidanläggningar utvecklas ytterligare? Vad händer i branschen, i omvärlden, och hur ska vi förhålla oss till det? Då och då behöver alla organisationer stanna upp, titta runt hörnet och fundera på framtiden. På SLAO-dagarna i maj arbetade styrelse, medlemsråd och utbildningsteam med en strategi för 2027; Vägen till framtidens skidåkning. 

SLAO fokusområden

Vi vill få fler på snö

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer jobbar vi med att öka tillgängligheten, mångfalden och lusten att åka skidor och snowboard – för bättre folkhälsa! Vi ska bidra till att fler Hemmabackar lever och att fler ser nyttan. I och runt skolan ska det ges möjligheten till skid- och snowboardåkning och äldre som tidigare åkt ska återvända. 

Hållbarhet 2027

Vi lever av och med naturen och för oss är det självklart att ta ansvar. Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige anger riktningen. Det ambitiösa målet är fossilfri drift till 2027! Vi jobbar med kunskap, verktyg och teknikskifte. 

Ett bredare SLAO

SLAO har en tydlig roll inom liftburen verksamhet men ökar stadigt sitt engagemang även inom MTB-crosscountry/stigcykling samt inom längdåkning. Vilken roll ska SLAO ta i framtiden? Ska vi bredda vår verksamhet och omfamna verksamheter som inte är liftburna men som ligger nära oss kompetensmässig. 

 

SLAO verksamhetsområden

Skidskola

Verksamhetsmål: 

 • Fler utbildade skidlärare stannar i branschen.
 • Fler skidlärare har högre utbildning.
 • Skidskola på alla Sveriges skidanläggningar.
 • Fler deltagare i alla åldrar och på alla nivåer i skidskolan.
 • Fler livslånga skidåkare / Fler återkommer till skidåkningen. 

Strategier:

 • Utveckla skidlärarnas kompetensområden. 
 • Samarbeta med Friluftsfrämjandet, Skidförbundet och Skidlärarföreningen för att utveckla skidskolan och skidlärarrollen. 
 • Modernisera skidskolan och erbjud fler typer av kurser för att möta framtidens gäst. 
 • Vidga begreppet och se över paketeringen av skidskola och skidträning. 

Teknik

Verksamhetsmål: 

 • Alla svenska skidanläggningar har relevant utbildad personal. 
 • Det finns ett attraktivt kvalitetsintyg/märkning för verksamheten. 
 • Vi har ett aktivt och etablerat incidentrapporteringssystem som bidrar till lärande. 

Strategier:

 • Prioritera utbildningar för året runt-personal inkl. chefer. 
 • Anpassa utbildningar för hemmabackar. 
 • Ta fram utbildningsmatris med olika utbildningsnivåer utifrån storlek och omfattning. 
 • Utveckla kvalitetsintyg/ märkning. 
 • Förbättra rapporteringssystemet och Inkludera incidentrapportering i alla utbildningar. 

Säkerhet

Verksamhetsmål: 

 • Alla som skadar sig får ett relevant och bra omhändertagande. 
 • Alla svenska skidanläggningar har relevant utbildad personal. 
 • Det finns ett attraktivt kvalitetsintyg/märkning för verksamheten. 
 • Färre skadar sig i backen. 
 • Statistik och uppföljning kopplat till säkerhet har förbättrats. 

Strategier:

 • Nå ut med 3-dagars Första Hjälpen till alla anläggningar. 
 • Ta fram kriterier för kvalitetsmärkning (utbildning, handbok, statistik, krav på driftledare, PSL) anger minimistandard. ”SLAOs säkerhetsdiplom”. 
 • Aktivera och aktualisera lilla gula/10 budskapen för att få spridning. Digital kurs för nyanställda. 

Kommunikation och opinion

Verksamhetsmål:

 • Vi är den självklara kunskapskällan och talespersonen för skidanläggningarna. 
 • Vi är en eftertraktad dialogpartner för myndigheter och politiker. 
 • Intresset för att söka jobb och bli kvar i vår bransch har ökat. 

Strategier:

 • Förbättra vår statistik. 
 • Regelbunden direktkontakt med myndigheter och politiker. 
 • Synliggöra våra ståndpunkter i remisser och via våra kanaler. 
 • Sprida bilden av en attraktiv bransch. 

Prenumerera på nyhetsbrevet