Projekt Hemmabacken

SLAO har tillsammans med Svenska Skidförbundet och Friluftsfrämjandet ett samarbetsprojekt under vinjetten Hemmabacken, eller #backahemmabacken. Lite olika delar ingår i projektet, med syftet att lyfta, uppmärksamma och hjälpa skidanläggningar i Sverige för att få fler i rörelse. 

Undersökning folkhälsa

Vad är det värt för en kommun att ha en skidanläggning igång? 

Istället för att fundera på vad en skidanläggning kostar, försöker vi i denna utredning få vetskap om vad det är värt i folkhälsa och rörelse för en kommun att ha en sund och fungerande skidanläggning på orten. Undersökningen tittar på fyra anläggningar på olika platser i Sverige, en rapport och presentation förväntas till januari 2023. 

Egen butik på Tradera

För att öka cirkulariteten och synliggöra varor och tjänster som kan och bör återbrukas och byta ägare inom Sverige, har en egen kategori inom Tradera skapats. Skidanläggningar. Det är en förlängning av facebooksidan säljes/köpes. Enklare transaktioner och större möjligheter att sälja som anläggning istället för som privatperson är en del av fördelarna med Tradera framför FB-gruppen. 

Vill du ha hjälp att komma igång hör av dig till Elina Bergström, Projektmedarbetare Hemmabacken/Friluftsfrämjandet. 

Energieffektivisering

John Stjerna, elektriker och med stor insyn i effektiv snöproduktion, gör ett jobb under hösten på att sprida kunskap kring vad ni kan titta närmare på för att minska er förbrukning. Det finns ett inspelat seminarium på ämnet, ett antal presentationer och John gör även ett par nerslag på anläggningar. Vill ni veta mer om detta, kontakta Elina Bergström, Projektmedarbetare Hemmabacken/Friluftsfrämjandet.

Stöd, finansiering och projektmedel

Det finns en del stödpengar att söka för er som driver hemmabackar, lite olika utifrån er driftform och utgångsläge, även om vi inte kan göra ansökan åt er, är vi gärna bollplank om ni behöver det. 

Anläggningsforum

Digitala forum kvällstid med olika teman, nästa tillfälle är 9 november kl 20, på tema snötillverkning. Nästa tillfälle är 9 november kl. 20. Gratis och för alla i branschen, ingen föranmälan krävs. För frågor kontakta Mattias Hägglund, Anläggningsansvarig på Svenska Skidförbundet.

Den billigaste kilowatten
är den du inte använder

Den här foldern är en liten hjälp på vägen så se det här som en rad tips på var ni kan börja kika. Det är många parametrar att skruva på och det kan verka krångligt till en början, men det är också väldigt roligt när det blir tydliga resultat. 

Genom att gemensamt titta på helheten och hitta de stora energitjuvarna kan ni lägga mest engagemang där det går att spara mest. Den billigaste kilowatten är alltid den du inte använder. 

Alla anläggningar har sina egna förutsättningar och ingen lösning är den bästa för alla. Vissa anläggningar har äldre fastigheter som drar mycket el och energi, andra hittar möjlighet att spara el i en effektivare snötillverkning. Prata med varandra och hjälps åt! 

Sparade pengar kan också ge möjlighet till rolig utveckling för hemmabacken. Alla vill vi kunna åka så mycket skidor som möjligt, och justeringar är bättre än att behöva stänga helt. 

Och genom att spara el hjälper ni inte bara till att kapa anläggningens elräkning utan bidrar också till minskad elförbrukning och lägre priser för hela samhället. 

Tack för att du hjälper till!

Ladda ner foldern här.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet