Handbok för energifrågor

Green 2020 är ett energisamarbete mellan skidanläggningar i Dalarna och i Hedmark, Norge. Arbetet har resulterat i en praktisk handbok för skidanläggningar.

skarmavbild-2016-11-01-kl-14-32-37

Syftet med GREEN 2020 var att visa flera vägar för att uppnå EU:s energimålsättning om 20 % energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20 % effektivare transporter till år 2020. Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020. Skidanläggningar som medverkat var Kläppen, Skistar Sälen, Stöten och Idre Fjäll.

Som en summering av alla studier, kartläggningar, tester, utbildningar, seminarier, resor och möten som pågick under GREEN- och GREEN 2020-projekten sammanställdes en handbok för energifrågor på skidanläggningar. Den innehåller en kortfattad beskrivning av utmaningar, åtgärdsförslag och nyckeltal inom de största energiområdena på en skidanläggning.

Läs handboken här:

Läs mer om GREEN på lansstyrelsen.se

Prenumerera på nyhetsbrevet