SLAO Xpress

Senaste numret av SLAO Xpress

Tidigare nummer av SLAO Xpress

Utgivningsdatum säsongen 2023-24 för SLAO Xpress är:

Nr. 1, 19 oktober 2023

Nr. 2, 19 december 2023

Nr. 3, 28 februari 2024

Tidningen utges 3-4 gånger per säsong i en upplaga på 2 500 exemplar och distribueras till SLAO:s samtliga medlemmar, media, myndigheter, organisationer och övriga som berörs av svensk utförsåkning.

Prenumeration
250 kr inkl moms skicka förfrågan till info@slao.se

Redaktion
SLAO, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund.
Tel 063-13 23 95, info@slao.se

Ansvarig utgivare:

SLAO

Annonser
Mejla din annons till info@slao.se

Mer information:
info@slao.se
tel: 063-13 23 95

Material skickas till:
info@slao.se

Prenumerera på nyhetsbrevet