Energiskatt på snötillverkning

Under många år var energiskatten på snötillverkning nedsatt, men sedan 2017 är snötillverkning inte med i nedsättningen, eftersom snötillverkning inte anses vara en huvudsaklig verksamhet för en skidanläggning. SLAO har sedan de ändrade villkoren infördes haft frågan på agendan.

 

Under 2019 diskuterades frågan som flitigast, och i november skickades skrivelsen härintill ut till alla medlemmar.

Prenumerera på nyhetsbrevet