SÄKER ANLÄGGNING

SLAO och SÄKRA har tillsammans arbetat fram en anläggningsförsäkring som alla våra medlemmar erbjuds att teckna.

Säker Anläggning, som försäkringen heter, är skräddarsydd för skidanläggningars verksamhet. Genom en samlad grupp får vi bredare skydd till en bra premie, och samlad skadestatistik går att analysera och använda i skadeförebyggande arbete.

Några av fördelarna med försäkringen:

  • Databaserade kortläsare inkl. vändkors ingår intill 10 bb (basbelopp)
  • Sommarverksamhet är inkluderat, ex. downhill
  • Belysning i anläggningen inkl. elljuspår
  • Byggnader < 100 m2 ingår (ej för boende)
  • Varor 2 bb och Maskinerier/Lösöre 10 bb
  • Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande inom anläggningen
  • Fundament

Det mesta går att försäkra inom Säker Anläggning, i vissa fall behöver anläggningen ökade belopp eller andra lösningar, försäkringen tecknas i dialog med SÄKRA.

Prata direkt med vår försäkringsförmedlare på SÄKRA, Henrik Mellberg, om ni har frågor kring försäkringen eller vill ha en kostnadsfri offert:

Mobil:  0723-95 95 64
Tel:       08-590 000 75
Mejl:    henrik.mellberg@sakra.se

Läs mer om Säkras utbud av försäkring anpassade för skidanläggningar SÄKRA:s hemsida


Läs mer: Säkras 7 försäkringstips till skidanläggningen

Prenumerera på nyhetsbrevet