Skaderapport

För att rapportera in skaderapporter, använd denna länk:

http://skaderapport.slao.se/Default.aspx

Skaderapporthäften kan rekvireras via info@slao.se, dit du också kan höra av dig med frågor och funderingar kring skaderapporten.

Nya regler kring registrering av personuppgifter.

I enlighet med den nya dataskyddslagen, GDPR, har vi avpersonifierat och raderat personuppgifterna i skaderapporten. Alla tidigare rapporter finns kvar men personuppgifterna är borttagna. Hädanefter kommer enbart åldersspann och kön rapporteras in, i övrigt ser rapporten likadan ut som tidigare.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet