Bli medlem i SLAO!

Ungefär 200 svenska skidanläggningar är redan medlemmar i Svenska Skidanläggningars Organisation – bli det du också! Våra anläggningar har tillsammans cirka 99% av landets samlade liftkapacitet och omsättning.

Medlemsservice

Vi finns för skidbranschen! Som medlem i SLAO får du bland annat:

 • liftåkarförsäkring via FOLKSAM, som är aktuell om olycka uppstår i samband med lifthaveri.
 • rådgivning inom drift och verksamhet
 • stöd och rådgivning från vår försäkringsexpert på Säkra, samt möjlighet att teckna vår specialsydda anläggningsförsäkring
 • material, informationsfoldrar, affischer med mera, se vår webshop
 • juridisk rådgivning 30 min per år med vår advokat
 • ta del av vårt konsumentavtal och gemensamma riktlinjer Länk: SLAO:s lilla gula
 • stöd i samtal med myndigheter
 • ta del i utvecklingsprojekt för att skapa nya affärsmöjligheter

Opinion och Kommunikation

 • löpande information om det som är aktuellt i branschen.
 • internationell omvärldsbevakning
 • marknadsföring av svenska skidanläggningar/våra medlemmar via PR och snörapporten.se
 • tillgång till mötesplatser, där du kan träffa andra i branschen.
 • branschtidningen SLAO Xpress 3-4 gånger per år
 • remissinstans för nya lagar som påverkar vår bransch
 • en stark röst för politiska beslut som kan påverka din framtid
 • delande av erfarenheter via våra gemensamma plattformar för händelserapportering

Kompetens- och kvalitetsutveckling

För en tryggare, roligare och attraktivare lek- och arbetsplats och anläggning. Inom fyra områden:

 • Säkerhet och Sjukvård
 • Teknik
 • Skidskola
 • Hållbarhet

 

Vad kostar det?

Skidanläggningar
Medlemsavgift 400 kr/år, serviceavgift från 480–169 800 kr/år beroende på omsättningsstorlek, se Tariffer 2020.21 (se denna även för cykel)
» Kontakta SLAO:s kansli för mer info.

Utöver skidanläggningarna så är också ett 40-tal skidskolor medlemmar i SLAO liksom drygt 100 associerade medlemsföretag. Det är företag som levererar allt från liftar, pistmaskiner, säkerhetsutrustningar, diverse tillbehör till produkter och tjänster för skidanläggningarnas övriga servicefunktioner. Dessutom är ett antal föreningar och organisationer med, däribland Friluftsfrämjandet och Skidförbundet.

Skidskolor
Medlemsavgift 400 kr/år, serviceavgift från 2 815–7 050 kr/år beroende på omsättningsstorlek.
» Kontakta SLAO:s kansli för mer info.

Associerade företag
Medlemsavgift 400 kr/år, serviceavgift 6 250 kr/år. Associerade anmälningsblankett
» Kontakta SLAO:s kansli för mer info.

Associerat medlemskap ger tillträde till Svenska Skidanläggningars Organisations medlemsregister, branschdagar/mässor och andra medlemsträffar plus det bästa nätverket i utförsåkningsbranschen.

Föreningar/organisationer
Medlemsavgift 400 kr/år, serviceavgift 660 kr/år.
» Kontakta SLAO:s kansli för mer info.

Vilka kan bli medlemmar i SLAO?
Endast ovan nämnda kategorier organisationer eller företag kan blir medlemmar i SLAO. Privatpersoner kan inte bli medlemmar.

Prenumerera på nyhetsbrevet