2020-03-20

En kort rapport från dagens pressträff med Folkhälsomyndigheten (FHM):

 • FHM betonade att de jobbar för att främja folkhälsan och tar beslut utifrån det.
 • FHM ser att idrottsrörelsen ska ha fler aktiviteter igång för barn.
 • FHM träffar berörda länsstyrelser på måndag och tisdag för ytterligare samråd inför påsken när det gäller skidorter.
 • FHM kommer därefter med tydliga besked hur vi ska förhålla oss. Några saker nämndes redan idag:
  • Afterski kommer att begränsas helt eller delvis
  • Befolkning i storstäderna ska noga tänka igenom om de ska göra sin resa till fjällen.
   • Vid ev. luftvägsbesvär på plats är det självisolering eller egen hemtransport som gäller
   • Ingen vård på plats utan hänvisning till hemkommunen.

 

Vi återkommer på tisdag med besked kring de nya åtgärderna.

Viktigast – se till att gäster och personal är friska när de är i backen!

 

Nedan följer några rader från SLAO:s ordförande:

Vi lever i en tid där frågorna är många och tveksamheterna stora. Hela samhället påverkas av Coronaviruset, ingen kan stå bredvid. Alla måste ta sin del av samhällsansvaret och därmed bli en del av lösningen snarare än problemet. SLAO ägnar största möjliga uppmärksamhet åt frågorna och är villiga att lämna våra bidrag. Men ibland är det inte så lätt att avgöra vad som är mest lämpligt.

De närmaste dagarna kommer saker att klarna och vi får då göra nya ställningstaganden.

Att leva i ovisshet är besvärligt, men ibland tvingar verkligheten oss att göra det. Påsken närmar sig och inför den råder osäkerhet om vad som kommer att gälla för våra skidanläggningar. Vi följer frågan mycket aktivt och kommer delta i allt arbete som är möjligt och lämpligt.

SLAOs styrelse har hög beredskap för att agera och fatta beslut (igår genomfördes ett styrelsemöte med två timmars varsel och idag med en timme).

Vi kommer naturligtvis se till att all ny information får mycket skyndsam spridning.

Mikael Santoft

Ordförande SLAO

Prenumerera på nyhetsbrevet