Rekommendationer till svenska skidanläggningar med anledning av Coronaviruset

2020-03-27

Grundprinciper:

Följ alltid rekommendationerna på https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Folkhälsomyndigheten har den 24 mars informerat om att svenska skidanläggningar kan fortsätta ha öppet.

SLAO gör inga egna riskbedömningar utan följer svenska myndigheters rekommendationer och beslut.


Allmänt:

 • Ha en faktabaserad ansvarsfull kommunikation i alla kanaler
 • Se över planerad marknadskommunikation så att den stämmer med riktlinjerna
 • Sälj om möjligt Skipass via nätet/app eller via lucka om det inte finns luftiga lokaler, undvik köer
 • Det ska vara tryggt för gäster och personal

Information till gäster och personal:

Liftar

 • Se över flöden till respektive lift, led köer så att det blir luftigt och närkontakt undviks
 • Gondoler körs ej. Kupor på stolliftar låses i öppet läge alt. gästerna uppmanas att ha dessa öppna via tydliga anvisningar.
 • Sittlift och bygellift går som vanligt
 • Undvik singelköer
 • Handspritstationer om möjligt

Skidskola

 • Sprid ut samlingsplatser
 • Kolla upp så alla är friska innan lektionsstart

Restaurang/afterski

Värmestugor

 • Begränsa antalet platser så att det är luftigt
 • Toaletter – rena och alltid med tvål (primärt)
 • Handspritstationer (om det inte finns tvål och vatten)
 • Uppmuntra och underlätta till att använda utegrillar, öka sittplatser utomhus mm

Personal

 • Ska vara frisk
 • Hygienen – rena kläder
 • Tvätta material och föremål som många tar i noggrant, t.ex. telefoner, knappar, radioapparater

Resor

 • Fyll inte skidbussar utöver avsedda platser, även här ska det vara luftigt

Prenumerera på nyhetsbrevet