Rekommendationer till svenska cykelanläggningar/bikeparks med anledning av Coronaviruset

2020-06-09

Grundprinciper:

 • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters beslut samt rekommendationer.
 • Verksamhet i våra cykelanläggningar/cykelleder/bikeparks är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
 • Vi följer försiktighetsprincipen.
 • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
 • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

Följ alltid rekommendationerna på https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 ——————————————————————————————————–

SLAO gör inga egna riskbedömningar utan följer svenska myndigheters rekommendationer och beslut.

——————————————————————————————————

Allmänt:

 • Ha en faktabaserad ansvarsfull kommunikation i alla kanaler
 • Se över planerad marknadskommunikation så att den stämmer med riktlinjerna
 • Sälj om möjligt Bikepass via nätet/app eller via lucka om det inte finns luftiga lokaler, undvik köer
 • Det ska vara tryggt för gäster och personal
 • Informera gästerna via skyltar och hemsida om hur ni arbetar och hur dom bör agera
 • Dokumentera anläggningens rutiner

 

Information till gäster och personal:

 

Liftar

 • Se över flöden till respektive lift
  • Led köer så att det blir luftigt och närkontakt undviks
  • Markera på marken lagom (1,5 till 2 m) avstånd som gästerna skall hålla
  • Informera gäster om att hålla avstånd till varandra
  • Vid dagar med många gäster kontrollera att gästerna håller avstånd
 • Gondoler och sittliftar fylls endast med sällskap/familjer.
  • Håll fönster öppna på gondolerna.
  • Kupor på stolliftar låses i öppet läge alt. gästerna uppmanas att ha dessa öppna via tydliga anvisningar.
  • Tips kan vara att köra liftarna lite långsammare för att gästerna skall klara sig själva och inte behöva hjälp med cykel.
 • Bygellift går som vanligt
 • Undvik singelköer
 • Handspritstationer om möjligt

 

Cykelskola / guidning / arrangemang

 • Sprid ut samlingsplatser
 • Hör er för så att alla är friska innan lektionsstart/guidning
 • Se över eventuella arrangemang, går de att hålla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation (använd verktyg i länk)

 

Cykeluthyrning

 • Om möjligt, styr bokning av cykeluthyrning online eller till telefon
 • Personal använder handskar vid hantering av cyklar (gärna engångs vid återlämnade av cyklar och material)
 • Undvik köbildning och trängsel vid uthyrning,
  • om möjligt inrätta ett kösystem så att gäster kan vänta utomhus alternativt att förbokade gäster har en anvisad tid för uthämtning.
  • om möjligt ha ut/in lämning utomhus eller genom lucka
 • Tips på förfaranden för hantering av hyrutrustning:
  • Cyklar
   • Cyklar hämtas av gästerna via självbetjäning
   • Kunder tvättar sina cyklar själva innan de lämnas in, tvättmedel bör finnas vid tvättstation. Sätt gärna upp en instruktion på hur tvättningen ska gå till.
   • Vid inlämning desinficeras varje cykel vid alla kontaktpunkter, handtag, sadel, pedaler etc
  • Hjälmar/ skydd / tröjor
   • Innan utlämnande bör hjälm, skydd och tröja vara desinficerade eller tvättade
   • Ordna så att inlämning kan ske utomhus för att undvika att ta in allt material innan det är desinficerat.

 

Restaurang

 

Värmestugor

 • Begränsa antalet platser så att det är luftigt
 • Toaletter – rena och alltid med tvål (primärt)
 • Handspritstationer (om det inte finns tvål och vatten)
 • Uppmuntra och underlätta till att använda utegrillar, öka sittplatser utomhus mm

 

Personal

 • Ska vara frisk
 • Hygienen –
  • Använd alltid handskar när personal hjälper till med gästers cyklar och hanterar gondoler, liftstolar och byglar
  • Tvätta händerna ofta och noggrant – med varmt vatten och tvål.
  • Använd handsprit (om det inte finns tvål och vatten)
  • Dela inte på utrustning – Använd personlig utrusning: kläder, handskar hörselkåpor etc. så långt som möjligt
 • Avlösare och annan personal bör inte komma in i lifthusen
 • Undvik större samlingar med personal. Om möjligt ha dom utomhus eller i väl tilltagna lokaler. Gäller även lunch och matpauser
 • Tvätta material och föremål som många använder noggrant, t.ex. telefoner, knappar, radioapparater etc.

 

Resor

Fyll inte persontransporter utöver avsedda platser, även här ska det vara luftigt.

Prenumerera på nyhetsbrevet