2020-03-19

19 mars: Medlemsinformation angående Covid -19

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge där det är viktigt att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt. Vi har fullt förtroende för myndigheterna när det gäller hanteringen av Covid-19. Folkhälsomyndigheten gör löpande bedömningar av riskerna och har hittills bedömt att svenska skidanläggningar kan ha öppet. Vi bidrar till att upprätthålla en del av samhällsinfrastrukturen öppen och tillgänglig.

SLAO:s styrelse hade igår kväll möte och diskuterade utvecklingen av Corona-viruset och möjliga konsekvenser för vår bransch.

Styrelsen noterar att Folkhälsomyndigheten nu tar upp frågan om resor inom landet, (länk till FHM) där även resor till och från skidanläggningarna inför och under påsken nämns. I början på nästa vecka kommer man att återkomma i frågan. (länk till intervju med Anders Tegnell)

SLAO prioriterar frågor rörande vår bransch och Corona-viruset högst. Våra gästers och medarbetares hälsa är självfallet vår första prioritet. Därför har vi redan vidtagit ett flertal åtgärder byggda på FHM:s direktiv för trygga vistelser i våra anläggningar.

Vi är väl medvetna om att förutsättningarna skiljer sig åt hos våra medlemmar beroende på var backarna ligger rent geografiskt i landet samt antalet besökare som finns på plats, från ”hemmabacken” till större besöksanläggningar.

Förhoppningsvis kommer ett antal frågetecken att rätas ut de närmaste dagarna, vi gör allt för att få så tydliga och snabba besked som möjligt från Folkhälsomyndigheten. Naturligtvis kommer ni  att hållas uppdaterade på bästa möjliga sätt.

Prenumerera på nyhetsbrevet