SLAO 8 december 2021:

Med viktiga erfarenheter från förra säsongen samt sommarverksamheten går vi med ödmjukhet, kunskap och respekt in i en ny säsong.

Målsättningen med våra rekommendationer är att skidanläggningarna med ett gemensamt angreppssätt ska bedriva en trygg verksamhet och samtidigt begränsa smittspridningen samt för att skapa tydlighet och trygghet för medarbetare och gäster. Skidåkning och upplevelser på snö är en bra uteaktivitet som bidrar till ökad folkhälsa.

Vi anpassar oss snabbt och är redo att införa restriktioner om eller när så krävs.

Allmänt:

 • Håll er uppdaterade och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
 • Personer som har minsta sjukdomssymtom såsom snuva, hosta eller feber ska vara hemma och inte vistas på skidanläggningen – gäller gäster såväl som personal
 • Personer med förkylningssymtom ska testas, gäller både vaccinerade som ovaccinerade.
 • Uppmuntra till vaccination! Visa när det finns möjlighet att vaccinera sig lokalt.
 • Ha en löpande dialog med den lokala vården. Ta gemensamt fram rutiner för hur ni hanterar gäster eller personal som insjuknar på plats. Särskilt viktigt om ni hyr ut boende.
 • Om ni verkar på en skidort, samverka med övriga aktörer på orten så att ni har gemensamma rutiner och beredskap för att minska risken för smittspridning.
 • Informera gäster och medarbetare om åtgärder vid misstänkt smitta och hur eventuell provtagning kommer att hanteras.
 • Informera gästerna vid bokningsbekräftelser och hemsida om hur ni arbetar med anledning av corona och hur gästerna bör agera.
 • Informationen bör vara på erforderliga språk.
 • Vid ankomst till anläggningen ska det finnas skyltar, skärmar och anslag som påminner om att tvätta händerna och så vidare baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Se över betalningsmetoder och ha om möjligt kontaktlös betalning

Prenumerera på nyhetsbrevet