Remissyttrande omställningsstöd

Regeringens förslag om omställningsstöd har legat ute på remiss, alla remissvar skulle vara inkomna den 25 maj. SLAO är inte utsedd remissinstans men har ändå valt att skicka in ett svar eftersom vi menar att det finns delar av stödet som inte faller ut enligt plan i en bransch som är säsongsbaserad.

Omställningsstödet bygger på omsättningstapp mars och april och ersättningen beräknas på fasta kostnader under samma period. För en säsongsbaserad verksamhet som har intjäningsperiod under dec-april men kostnadsperiod hela året blir effekten ofördelaktig för säsongsbaserade verksamheter. Vi menar i vårt remissvar att hänsyn bör tagas till när intjäningen sker, och de fasta kostnaderna bör fördelas ut på intjäningsperioden.

 

Läs hela SLAO:s yttrande här

Länk till förteckning över remissinstanser

Prenumerera på nyhetsbrevet