Svenska skidanläggningar och corona

SLAO:s arbete kring coronaviruset och hur det påverkar vår bransch följer några grundläggande principer tagna vid styrelsemöte 12 mars 2020:

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ finns aktuell information att använda internt och till gäster.

Vi har under sensommar och höst arbetat intensivt med att uppdatera de rekommendationer som vi tog fram under vårvintern. I samband med årsmötet den 28 september presenterades den senast uppdaterade versionen av ”Trygga Skidanläggningar”.

Trygga Skidanläggningar, Rekommendationer till Svenska Skidanläggningar med anledning av coronaviruset

Skyltmaterial

Som stödbudskap till ovan rekommendationer har vi tagit fram skyltmaterial som anläggningen själv kan skriva ut, trycka på skyltar eller beställa via SLAO:s skyltleverantörer Håva Skyltar och Norlings Skylt.

Coronaskyltar_SLAO (pdf)

Coronaskyllt med alla budskap på samma bild (pdf)

Coronaskyltar i liggande format (pdf)

 

Prenumerera på nyhetsbrevet