Årsmöte 2023

SLAO:s Årsmöte för det förkortade räkenskapsåret 20230101-20230831 hålls digitalt och per capsulam.

Det betyder att vi lägger fram all dokumentation och medlemmarna har 14 dagar på sig att motsäga sig de förslag och beslut som föreslås i protokollet för mötet.

Kallelse utgår 20 december

Förslag till årsmötet ska inkomma senast 3 januari

Stämmoperioden pågår 4 januari- 18 januari, evt invändningar till beslut ska inkomma under denna tidsperiod.

Nästa höst håller SLAO fysiskt årsmöte och mässa som sedvanligt!

Årsredovisning Slao 230831 signerad

Kallelse digitalt årsmöte 8 månader

Revisionsberättelse Signerad

Dagordning årsmöte 2023 8 månader

Förslag till protokoll årsstämma 8 mån

Valberedningens förslag 20231130

(Publicerad 2023-12-18)

Prenumerera på nyhetsbrevet