Evakuering och räddning i liftsystem

Svenska Skidanläggningars Organisation samarbetar med Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB samt Klätterteknik Nord AB på denna utbildning. WSM Site Safety Solution erbjuder även instruktörsutbildningar och ledningsstöd. Alla tre är associerade medlemmar till SLAO.

Kursbeskrivning
Utbildningen ger kunskaper om ett effektivt sätt att evakuera personer ur stolliftar och gondoler vid nödsituationer.

Målgrupp
De som arbetar på skidanläggningar och ingår i evakueringsstyrkan för stolliftar och gondoler.

Kursinnehåll

  • Genomgång och bedömning av risker
  • Användning av personlig fallskyddsutrustning
  • Praktisk evakuering ur stollift eller gondol

Kurslängd
1 dag.

Kursplats
På din anläggning.

Förkunskapskrav
Genomförd Mastutbildning.

För mer information och offert, kontakta våra samarbetspartners direkt:

Klätterteknik Nord AB
För offert kontakta Klätterteknik Nord på telefon 0725-42 31 55 eller e-post: traning@klatterteknik.se

Läs mer om Klätterteknik Nord AB och deras utbildningar. Klätterteknik Nord samarbetar med Strömsundshälsan och kan erbjuda EKG- och läkarundersökning i samband med kursen.

Crux Klätter- och säkerhetsutrustning AB
För offert kontakta Crux på telefon 018 – 55 84 50 eller e-post: crux@crux.se. Läs mer om Crux. Produktblad för denna utbildning hittar du här.

WSM Site Safety Solution
Utbildning, konsultation och hjälp att bygga starka självförsörjande räddningsorganisationer. Både teknisk och taktisk utbildning och konsultation kring evakuering, men även med hänsyn till gästens upplevelse, personalens arbetsplats och ledningens ansvar.  www.sitesafety.se Jesper Mars nås på 070-3797773 alternativt jesper.mars@sitesafety.se

Prenumerera på nyhetsbrevet