Skid- och
snowboardinstruktör

Det är ett privilegium att få arbeta som skid- eller snowboardinstruktör. Varje dag möter du människor med öppna sinnen och en iver att lära. Samtidigt befinner du dig i den vackraste arbetsmiljön som finns – den svenska vintern.

Att arbeta som skid- eller snowboardinstruktör innebär att ge – av sig själv, sin kunskap och av sin erfarenhet. I snålblåst och yrsnö kan yrket kännas tufft och krävande, men ju svårare uppgiften är desto större är tillfredsställelsen över att klara den.

En skid-/snowboardinstruktör måste älska sitt yrke. Det är din uppgift att oberoende av väder, vind och andra förhållanden, förmedla den kärleken till dina elever. Din roll som instruktör kan ofta vara avgörande för gästens minnen från semestern och om de väljer att komma tillbaka nästa säsong.

Om du har god skid- eller snowboardvana och är genuint intresserad av människor i alla åldrar får du genom våra utbildningar chansen att arbeta som professionell skid- och snowboardinstruktör.

SLAO:s skid- och snowboardinstruktörsutbildningar:

 

SLAO:s cykelinstruktörsutbildningar:


Du som har något eller några års erfarenhet av arbete i skidskola kan fylla på med mer kunskap. Kanske vill du bredda dina kunskaper inom ytterligare en disciplin? Då är Crossoverutbildningarna perfekta för dig!

SLAO:s utbildningar är godkända av Svenska Skidrådet och ger därmed behörighet att delta i Svensk Skidlärarexamen. Läs mer om examen här.

Se kursplan för steg 1-4 för Skidinstruktörsutbildningarna och läs ett utdrag av kursplanen nedan. SLAO:s fyra steg inklusive praktik mellan steg 3 och 4 ska ses som en helhet, det är först när du genomgått alla fyra stegen, inklusive praktik som du har kompetens och kunskap att lära ut skidåkning på alla nivåer, allt från nybörjare till avancerade åkare.

Utdrag av SLAO:s kursplan för utbildningar på skidor

Slao-instruktörens Ledarskapet

SLAO:s utbildningar bygger på att deltagaren lär genom ett aktivt deltagande. Då skapas ett meningsfullt erfarenhetsutbyte mellan instruktör och utbildningsdeltagare. SLAO:s vision är att samverka för roliga och trygga skidupplevelser och ledord på våra utbildningar är Individ-Passion-Åkglädje.

SLAO:s instruktörer ska med riktlinjer och målsättning för utbildningen tillsammans skapa en arbetsstrategi som leder till eget ansvar och utveckling hos deltagarna. Det ledarskap vi söker vilar på kunskap, analytisk förmåga, engagemang och social kompetens.

Vi ska ge våra deltagare ämneskunskap, de ska veta vad de gör och varför. Vår väg dit bygger på analys, vi ska ge verktyg så att den analytiska förmågan hela tiden kan utvecklas. Slao vill skapa engagerade skidlärare, varje individ ska känna sig sedd och hela tiden uppleva en närvarande instruktör. Slutligen behöver vår färdighet i att bygga gäst-/elevrelationer vara på topp, vi ska ge våra kursdeltagare verktyg för att skapa bra relationer.

Ämneskunskap

För att våra deltagare ska lämna våra utbildningar med tillräcklig kunskap är det viktigt att vi själva håller en hög nivå. Vi ska vara väl införstådda med SLAO:s utbildningsfilosofier samt inneha mycket goda ämneskunskaper i ämnen som analys, teknik, mekanik, kommunikation, pedagogik och ledarskap. Det är vår samlade kunskap inom de olika ämnesområdena som ger oss förutsättningarna för ett lyckat resultat. Instruktören ska vara väl insatt i vad deltagarnas framtida arbetsgivare ställer för krav på sina anställda. Att sända ett professionellt budskap och erhålla trovärdighet är av signifikant betydelse. För att det ska vara möjligt är det viktigt att vi är uppdaterade och aktivt engagerade i snösportvärlden. Den personliga färdigheten inom respektive disciplin är a och o. Kan vi inte visa instruktivt eller utföra vissa moment tappar vi trovärdighet.

Analys

För att uppnå utveckling hos eleven/gästen är det grundläggande att öva upp förmågan att se Vem? Vad? Varför? och Hur? Vi ska ge våra deltagare verktyg så att den analytiska förmågan hela tiden utvecklas. Analys ska genomsyra hela utbildningen och ska alltid vara grunden i de praktiska passen. Belys med ditt ledarskap hur viktigt det är med individuella analyser.

Engagemang

Det är genom ditt eget agerande och ledarskap du skapar engagerade deltagare. Spegeleffekten gör att dina deltagare i sin tur kommer använda detta i sitt eget ledarskap. För att skapa en trivsam och utvecklande miljö är det viktigt att du som instruktör är lyhörd för varje deltagares personliga behov. Du kan genom ditt engagemang skapa ett driv och en vilja hos individen och gruppen att utvecklas som tillsammans med individens egna driv och motivation blir en viktig del i fortsatt utveckling. Varje deltagare ska informeras om vilka förutsättningar som krävs för att nå utbildningens mål. Det är viktigt att deltagaren klarar att driva den egna utvecklingen framåt även efter kursavslutet.

Pedagogik

Utbildningen ska drivas på ett sätt som främjar varje deltagare och dess inneboende förmåga att vilja lära sig nya saker. Skidlärarens roll och vardag bygger mycket på improvisation, inget möte är det andra likt. Det är viktigt att förmedla till deltagarna att de ska se möjligheter och att det är därför vi inte arbetar efter givna manualer.

I undervisningssituationen är det viktigt att instruktören alltid arbetar utifrån situation- och individanpassning. Under detta arbete är det viktigt att gruppen förstår att varje situation kräver sin speciella lösning. Var noga med att varje lösning på ett problem kan

kopplas till ett mål och funktionalitet. Som instruktör, dela med dig av dina erfarenheter med konkreta exempel och metoder och låt deltagarna själva komma på möjliga lösningar (viktigare ju högre upp i utbildningsstegen deltagarna befinner sig).

Den pedagogiska utgångspunkten ska gå som en röd tråd genom utbildningsstegen och undervisningen ska grundas i didaktiken och erfarenhetsbaserat lärande. Progressionen av detta följer stegens egna uttryck i Kunskap, Förståelse, Tillämpning och Analys.

Skidteknik

I arbetet på SLAO:s utbildningssteg utgår instruktören inte från att teknik är målet utan snarare medlet eller ett verktyg och förutsättningen till olika upplevelser på snö. Oavsett utbildningssteg så arbetar instruktören mot Svenska skidrådets övergripande målsättning ”där man strävar efter medvetna åkare och ledare samt en situations- och individanpassad teknik som är anpassad efter individens inre förutsättningar och de aktuella yttre förutsättningarna”. I all typ av skidåkning strävar vi mot tre övergripande tekniska mål:

  • Balanserad och förberedd
  • Skidorna gör jobbet och ytterskidan styr svängen
  • Naturligt och enkelt rörelsemönster.

De tre tekniska målen är alltid desamma även om förutsättningarna varierar. Vilken teknik vi väljer är beroende av inre faktorer i form av åkarens egna förmågor och yttre faktorer.

Som instruktör är du ansvarig för att skapa förståelse för skidteknikens roll som verktyg för att bygga skidupplevelser. Arbeta utifrån erfarenhetsbaserat lärande för att involvera och utveckla deltagarna i sin egen skidåkning.

 

Röster från våra utbildningsdeltagare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet