Trafikverkets förarbevis

Har du körkort eller traktorkort som är utfärdat efter 1 januari 2000? Då krävs Trafikverkets förarbevis för terrängskoter.

Från och med 1 oktober 2009 krävs separata utbildningar och förarbevis för fordonskategorierna snöskoter och terränghjuling. Läs mer om Transportstyrelsens nya bestämmelser:

Nya bestämmelser för förarbevis

» 1 oktober 2009 upphörde fordonskategorin terrängskoter och ersattes av två nya fordonskategorier – snöskoter och terränghjuling. Separata förarbevis och utbildningar är införda. Ålderskravet är oförändrat 16 år.

» B-körkort utfärdat före 1 januari 2000 ger även i fortsättningen rätt att köra snöskoter och terränghjuling.

» Nya förarbevis fr o m 1 oktober 2009 utfärdas för respektive fordonskategori. Ett för snöskoter och ett för terränghjuling.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se

Prenumerera på nyhetsbrevet