För att bli godkänd på SLAO:s skidutbildningar.

För att bli godkänd på SLAO:s steg utbildningar på skidor testas deltagare på tre olika moment. Det är dels i kunskap om skidåkning i teorin, skidfärdighets nivå och undervisnings förmåga.

Teorin testas genom att deltagaren skriver en teoriskrivning, det är också det enda moment där deltagaren får godkänt eller inte godkänt på alla 4 steg. Teoriskrivningen genomförs i slutet på veckan.

Undervisningen är ett test som deltagaren gör i backen. Deltagaren får en lektion som den ska genomföra tillsammans med sin grupp, antigen själv eller tillsamman med en kollega i gruppen. Undervisningen bedöms av SLAO:s instruktör. På steg 1 är detta moment en övning och deltagaren kan inte bli underkänd men får ett omdöme på sin presentation. På steg 2, 3 och 4 är undervisningen ett test och deltagaren får dels ett omdöme men också ett betyg, G som i godkänt eller IG som i icke godkänt.

Skidfärdigheten testas på alla 4 steg, på steg 1 får deltagaren ett omdöme och kan inte bli underkänd. På steg 2 och 3 får deltagaren ett omdöme och ett betyg, godkänt eller icke godkänt och på steg 4 får deltagarna ett omdöme men skidfärdigheten testas vid en separat certifierings dag. Läs mer om den nedan. Skidfärdigheten testas utifrån demonstrativ åkning för respektive kurs. Det betyder att deltagaren ska kunna demonstrera/visa skidåkning på den nivå som man är utbildad för att undervisa på. På steg 1 kan det betyda att deltagaren ska kunna visa en plogsväng i grön terräng på ett sådant sätt som motsvarar kraven för steg 1, på steg 2 ska deltagaren kunna visa en sväng med sladdande parallella skidor i blå terräng.

Mer information om hur bedömningen går till kommer instruktören för respektive utbildning att berätta om under utbildningsveckan.

Komplettering underlag Omdöme Steg 1-4, Omprov. Värdering av deltagarnas kunskap och färdigheter i teori, undervisning och skidåkning sker under utbildningsveckan och redovisas via betygskriterierna G/IG förutom steg 4 där godkänd separat certifierings test krävs.
Om en deltagare får IG i något av områdena ska ett omprov ske. Tillsvidare kommer omprov att genomföras efter behov, vilket betyder att ansvaret för att omprovet blir av ligger hos deltagaren själv. Deltagare tar kontakt med en SLAO-aktiv instruktör eller med SLAO:s kontor för att boka tid.
Ingen kostnad utgår för deltagaren

Certifiering steg 4. På skidor steg 4 testas inte skidfärdigheten under veckan utan vid ett separat tillfälle utanför utbildningsveckan. Efter godkänd certifiering blir deltagaren godkänd på steg 4 och har även uppnått IVSI certifiering. Deltagaren får ett skriftligt omdöme med sig från kurstillfället steg 4 men inget betyg. Två certifieringstillfällen ingår i utbildningspriset, behövs fler är två kostar varje nytt tillfälle 500kr. Läs mer och gör en anmälan till Certifiering – steg 4 här.

Snowboardkurser. För utbildningarna på snowboard genomförs också tester. Hur dessa går till får du som deltagare information om av din SLAO:s instruktör under utbildningsveckan.

Kom ihåg!

Våra kurser genomförs på svenska. Har du läs och språksvårigheter ska du ta kontakt med din instruktör inför kursstart.

Prenumerera på nyhetsbrevet