Funktionell skidåkning

SLAO:s utbildningar i Funktionell Skidåkning är indelade i instruktörsutbildningar och allmänmedåkarutbildningar.

Utbildningen för allmänmedåkare är fyra dagar för skicart. Under dessa dagar lär sig allmänmedåkaren att behärska alla typer av tekniker som krävs för att framföra åkredskapet.

Utbildningar för åkare/brukare med behov av en personlig medåkare arrangeras av Skidskolorna runt om i landet.

Instruktörsutbildningen är sex dagar förutom sitski som är 3 dagar och biski som är 6 dagar. Sitski och biski kräver ingen licens för att framföras men vi rekommenderar brukare att gå en utbildning för att lära sig tekniken för redskapet. För att få gå instruktörsutbildning finns ett förkunskapskrav på att du har genomgått SLAO Skidor Instruktör steg 1 eller motsvarande. Läs mer om SLAO:s skidinstruktörsutbildningar här.

Instruktörer, allmänmedåkare och brukare/åkare skall ha en giltig licens. Lär mer om licensreglerna här.

Vem gör vad?

Instruktörer får utfärda licenser till nya åkare/brukare av skicart. En allmänmedåkare får inte utfärda licenser men åka med alla åkare/brukare oberoende förbehåll. SLAO:s kursledare utbildar instruktörer och allmänmedåkare. För att bli kursledare se förkunskapskrav här.

Kursledare

Förkunskapskraven för att bli kursledare och för att kunna gå SLAO:s kursledarkurs är som tidigare men följande tillägg kan användas under övergångsperioden.
Alternativ 3* (tillämpas i övergångsperioden tom. säsongen 2019-2020)
A, Godkänd i SLAO:s Skidor Instruktör steg 2 eller motsvarande (ex. Friluftsfrämjandet steg 2 m.fl.) B, Rekommendation och referenser från skidskola, skidklubb, annan organisation som kan verifiera god färdighet i ledarskap och skidåkning. C, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antingen biski eller skicart. D, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren, samt flera års sammanhängande arbete i skidskoleverksamhet. Före, under och efter kursledarkursen ska utvärdering och uppföljning ske, detta sker genom SLAO.

Läs fullständiga förkunskapskrav och mer om utbildningen här.
*Deltagaren ska uppfylla samtliga punkter A, B och C i alternativ 1 eller samtliga punkter A, B, C och D i alternativ 2 och 3 för att vara behörig att gå kursen.

Prenumerera på nyhetsbrevet