Licensregler funktionell skidåkning

Som utbildad allmänmedåkare eller instruktör för skicart får du lära personer med speciella behov hur man hanterar en skicart.

Med denna uppgift kommer ett speciellt ansvar att hela tiden vara uppdaterad med den senaste tekniken för åkredskapet. Du ska även vara uppdaterad på de förutsättningar som gäller vid användande av de redskap som kräver licenser för att framföras på skidanläggningen. Här följer de licensregler som gäller för allmänmedåkare och instruktör som gått någon av SLAO:s utbildningar inom Funktionell Skidåkning. Om du behöver uppdatera din licens hittar du utbildningar för det här.

Allmänmedåkare

Som allmänmedåkare får du agera medåkare till alla åkare/brukare av skicart. Utbildningen för allmänmedåkare är fyra dagar. Kravet på en allmänmedåkare är betydligt större än på en medåkare då denna ska klara av att åka med olika åkare med olika behov och anpassning i alla backar upp till och med blå lutning (uppgradering till röd lutning finns) En allmänmedåkare får inte utfärda licenser.

Licensens giltighet

Denna licens är giltig i 3 år.
Om allmänmedåkaren kan uppvisa att hen varit verksam på snö bakom en skicart i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Arbetade timmar verifieras via namngiven referens av ansvarig på skidanläggning, skidskola eller motsvarande. Uppdateringen innefattar två dagar. Därefter påbörjas en ny period på 3+2 år.

Uppdateringsutbildningar: Skicart  

Instruktör

En instruktör har kunskap att utbilda och licensiera skicartåkare och skicartåkare tillsammans med medåkare. En instruktör har också kunskap att på ett pedagogiskt och positivt sätt lära åkare med särskilda behov att åka skicart, samt att hitta den rätta anpassningslösningen till varje enskild åkare.

Licensens giltighet

Denna licens är giltig i 3 år.
Om instruktören kan uppvisa att hen varit verksam på snö bakom en skicart i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Arbetade timmar verifieras via namngiven referens av ansvarig på skidanläggning, skidskola eller motsvarande. Uppdateringen innefattar två dagar. Därefter påbörjas en ny period på 3+2 år.

Uppdateringsutbildningar: Skicart

Brukare/åkare av skicart

För brukare av hillkick, ta kontakt med SLAO för information om licensregler tel: 063-13 23 95 eller utbildning@slao.se. Sitski kräver ingen licens. SLAO rekommenderar dock att du tar lektioner hos en sitskiinstruktör för att lära dig hur du hanterar redskapet.

För att en åkare ska få licens att framföra sitt redskap krävs en utbildning på minst 10 timmar. Efter kursen och godkänt test får åkaren en licens med de förbehåll som krävs för att få framföra redskapet redovisat på licensen.

Licensens giltighet

Licensen gäller i 3 år. Efter 3 år ska licensen uppdateras under en minst 2 timmar lång uppdateringslektion av en behörig instruktör. Om inte licensen uppdateras efter 3 år upphör licensen att gälla och därmed möjligheten att åka i backarna. Licensen kan dock uppdateras efter 3 år med en 2 timmars uppdateringslektion. För progressiva funktionsnedsättningar kan licensen gälla från 1 år alt. kortare tidsperiod.

Efter genomförd uppdateringslektion fyller instruktören i licensunderlaget och skickar det till SLAO, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund. Eller via mail till info@slao.se.

 

Nya regler kring Biski

Från och med säsongen 2017-18 tas licenskravet för biski bort och ersätts av ett ansvarskrav på åkaren och eventuell medåkare att ha kontroll över sin utrustning. Utrustningen får inte tappas eller på annat sätt skada andra personer, liftar eller andra faciliteter.
Biskin ska vara försedd med skistop för att få framföras i liftar och nedfarter, under förutsättning att anläggningen tillåter åkredskapet. Åkare ska bära hjälm. Åkaren ska också vara väl förtrogen med hur åkredskapet uppför sig i olika typer av lutningar och snöunderlag, samt hur man framför dem i liften och hanteringen vid en eventuell evakuering.

Anläggningar/skidskolor som hyr ut biskiutrustning rekommenderas att kontrollera så att åkaren kan påvisa att man kan hantera utrustningen på ett säkert sätt. Utbildade biskiinstruktörer kan skriva under ett intyg som åkare kan visa upp vid hyrtillfället.

Följande åkredskap godkända med licens:

  • Skicart
  • Hillkick

 

Prenumerera på nyhetsbrevet