Kursledarkurs skicart

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan 14 dagar innan kursstart.
Deltagaravgift 6 500,00 SEK exkl moms
(8 125,00 SEK inkl moms)

Innehåll

En två dagars kurs som är till för dig som vill bli Svenska Skidanläggningars kursledare på instruktörs och allmänmedåkarutbildning för skicart. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du att ingå i Svenska Skidanläggnings kursledargrupp och få möjlighet att utbilda instruktörer och allmänmedåkare på skicart.

Fokus under kursen är genomförande av hur vi jobbar med Slaos funktionella kurser och hur vi jobbar som kursledare. Som kursledare är det viktigt att man på ett pedagogiskt och instruktivt sätt kan visa och förmedla både skidteknik och teori för respektive utrustning. Vi utför och testar detta både praktiskt och teoretiskt. Kurslitteraturen från din instruktörsutbildning kommer ligga till grund för både praktik och teori under kursen. Inför kursstart ska du se till att vara uppdaterad på kursmaterial för respective utrustning.

För att bli godkänd kursledare kommer ni löpande att examineras på instruktörskursens olika examinationsmoment och även hålla ett kortare föredrag på ca 15 min.

För att behålla din kursledarbehörighet skall du medverka vid SLAOs instruktörsträffar och ett uppdateringstillfälle vart annat år, dessa tillfällen inträffar i regel på hösten inför säsongen under en eller två dagar.  Kursen startar kvällen innan första utbildningsdag med en kortare genomgång av kursen.

Material som behövs under kursen:

Alpin skidutrustning

Varma kläder och skor för att sitta i utrustningen

Anteckningsmaterial

Tidigare kurslitteratur

Förkunskap

Alternativ 1*

A, Svensk Skidlärarexamen alpint. B, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antigen biski eller skicart. C, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren.

Alternativ 2*

A, Svenska Skidanläggningar (SLAO) godkänd skidor instruktör steg 4 eller motsvarande (ex. Friluftsfrämjandet steg 4 m.fl.) B, Rekommendation från skidskola, skidklubb, annan organisation som kan verifiera god färdighet i ledarskap och skidåkning. C, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antigen biski eller skicart. D, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren.

Alternativ 3* (tillämpas i övergångsperioden tom. säsongen 2019-2020)

A, Svenska Skidanläggningar (SLAO) godkänd skidor instruktör steg 2 eller motsvarande (ex. Friluftsfrämjandet steg 2 m.fl.) B, Rekommendation och referenser från skidskola, skidklubb, annan organisation som kan verifiera god färdighet i ledarskap och skidåkning. C, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antigen biski eller skicart. D, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren, samt flera års sammanhängande arbete i skidskoleverksamhet. Före, under och efter kursledarkursen ska utvärdering och uppföljning ske, detta sker genom SLAOs Utbildningsgrupp.

*Deltagaren ska uppfylla samtliga punkter A, B och C i alternativ 1 eller samtliga punkter A, B, C och D i alternativ 2 och 3 för att vara behörig att gå kursen.

Prenumerera på nyhetsbrevet