Snölagring på svenska skidanläggningar

Stora snöhögar täckta av duk eller bark är en allt vanligare syn bland SLAO:s medlemmar. Det är ett sätt att hushålla med snön och kunna snösäkra ett öppningsdatum.

Snölagring sker på alla håll i Sverige, men omfattningen och tekniken skiljer sig åt. Vad som är mest effektivt beror på flera faktorer, både vad gäller material, var snön ska användas och vad den ska användas till. SLAO samarbetar både med forskningsinstitut och anläggningar för att nå kunskap på området.

SLAO har genomfört ett par seminarium på området, där både forskare presenterat sina rön och anläggningar har berättat om deras erfarenheter. Vad som passar bäst för den specifika platsen beror på flera faktorer, mängd, lutning, geografi, luftfuktighet etcetera. Både Peak Innovations projekt SNÖRIK och Luleå Tekniska Universitet har utfört långtgående tester och analyser av hur olika sorters täckmaterial har fungerat i olika miljöer. Mer om det går exempelvis att läsa på SNÖRIK:s hemsida och i ett pressmeddelande om en studie gjord vid LTU.

Orsa Grönklitt, Vallåsen och Vedbobacken är exempel på anläggningar som arbetar med att lagra snö, de berättar mer om sina erfarenheter här i SLAO Xpress. SLAO höll tillsammans med några andra aktörer ett webbaserat seminarium om snölagring i mars 2018, där både forskning och våra anläggningar Idre Fjäll och 12mannabacken berättade om sina erfarenheter. Presentationerna från webbinariet finns att titta på här.

Prenumerera på nyhetsbrevet