SLAO och cykling

Svenska Skidanläggningars Organisation ser mycket positivt på utvecklingen av cykelleder i skidanläggningarna. Det ger nya möjligheter att använda arenan hela året vilket främjar anställningar och utveckling.

SLAO arbetar idag nästan uteslutande med skidåkning och vinter. Cykelutvecklingen är i sitt inledningsskede och ett 30-tal av våra medlemmar kan erbjuda downhillcykling under den gröna perioden.

SLAO har idag inga branschstandards eller handböcker kring cykling. Däremot har vi tillsammans med Konsumentverket tagit fram allmänna riktlinjer och bestämmelser, åk- och liftregler som riktar sig till cykelgäster i skidanläggningar, SLAO:s Lilla Gröna, se nedan. Den avser liftburen cykling. SLAO samlar även in statistik kring cykling, senaste rapporten för sommaren 2019 finner du i SLAO Xpress nr 2 2019/20

SLAO har en cykelkommitté som fångar upp frågor och funderingar kring en växande näring. Cykelkommittén består av:

  • Ulf Olofsson, Trail Solutions
  • Rasmus Gustavsson, Flottsbro
  • Lars Ek Lööv, Järvsö Bergcykel Park
  • Marc Nilsson, Skistar Sälen
  • Louise Söderlund, Isaberg Mountain Resort (sammankallande)

De följer utvecklingen, samlar in statistik från medlemmarna och ser bland annat på kommande behov av utbildningar inom cykel. Vi tillhandahåller en utbildning i första hjälpen, Cykelpatrull (länk) speciellt framtagen för att ta hand om skadade på cykel och arbeta med förebyggande säkerhet längs cykellederna med mera. Medlemmar får gärna kontakta oss får rådgivning, cykelkommittén nås på cykel@slao.se.

 

 

 

Cykelanläggningar.

 

Karta på SLAO:s medlemsanläggningar som erbjuder cykling.

 

 

 

Axplock ur SLAO Xpress, artiklar rörande cykling:

Växande cykelintresse har gett Lofsdalen två säsonger ur SLAO Xpress nr 1 2016/17

Med sommar i fokus, intervju med Trail Solutions Ulf Olofsson ur SLAO Xpress nr 3 2016/17

Han tog Whister till Järvsö– om uppkomsten av Järvsö Bike park ur SLAO Xpress nr 2 2015/16

Prenumerera på nyhetsbrevet