Godkända åkredskap

Grundregeln är att åkredskap som används i SLAO-anslutna skidanläggningar är: skidor och snowboards samt sitski, biski och skicart för åkare med funktionsnedsättning. Utöver de i grundregeln nämnda åkredskapen kan respektive anläggning, efter noggrann säkerhetsbedömning, godkänna andra åkredskap. Alla åkredskap skall vara CE märkta.

Skicart kräver licens, för licensregler kring funktionell skidåkning, läs mer här

Att tänka på vid bedömning:

Vid transport av åkredskap i stollift/släplift får inte handhavandet vara så omfattande att åkaren måste göra speciella arrangemang eller ta större plats/tid vid påstigning än en vanlig skidåkare. Det är viktigt att leverantörer och uthyrare av åkredskap känner till detta och förmedlar informationen till sina kunder.

Gällande all utrustning får den inte tappas eller på annat sätt skada andra personer, liftar eller faciliteter. Åkaren ska ha kontroll över sin utrustning.

Skidbroms/skistopper och fångrem bör om tillämpligt finnas på alla typer av åkredskap. Dock är kravet på fångrem för snowboard ersatt med ett ansvarskrav på åkaren att ha kontroll över sin utrustning.  SLAO rekommenderar sina medlemmar att fortsätta med fångrem på uthyrningsbrädor.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet