Laviner

Naturvårdsverkets lavinprognoser och anläggningarnas säkerhetsarbete och lavinbedömningar är  kompletterande verktyg för ökad lavinsäkerhet.

Vintern 2015/2016 påbörjade Naturvårdsverket etableringen av en publik nationell lavinprognostjänst för svenska fjällen. Bedömningen av lavinfaran följer den internationella lavinskalan.

Naturvårdsverkets lavinprognoser tas fram för områden som ligger angränsande och utanför skidanläggningarna.

Följande prognosområden finns idag på lavinprognoser.se:
– Abisko/Björkliden/Riksgränsen
– Kebnekaisefjällen
– Västra Vindelsfjällen: Hemavan
– Södra Lapplandsfjällen: Kittelfjäll
– Södra Jämtlandsfjällen:  Åre/Bydalen
– Västra Härjedalsfjällen: Funäsfjällen/Tänndalen/Ramundberget

Den bedömning som görs för skidanläggningen gäller för områden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat. När behov finns vidtas åtgärder inom anläggningen för att minska lavinfaran, exempelvis genom sprängning.

Under säsongen 2016/2017 pågick ett pilotprojekt där Åre, Ramundberget och Abisko ökade sin lavininformation till sina gäster genom att ge skriftliga bedömningar av sin lavinterräng varje dag. Dessa anläggningar, när lavinprognoser.se var igång, publicera inte en egen sifferbedömning utan hänvisa till lavinprognoser.se för en allmän prognos och sedan komplettera med en skriftlig bedömning som gäller skidanläggningens område. Pilotprojektet utvärderades med positivt resultat och med pilotprojektet som grund har SLAO:s medlemmar tagit fram nya rekommendationer och riktlinjer från Svenska Skidanläggningar.

Nya Riktlinjer från säsongen 2018/19

Syftet är att anläggningarna ska tillhandahålla en så säker tjänst som möjligt och riktlinjerna bygger på ett antal lagrum där Produktsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen varit tongivande samt branschöverenskommelsen mellan Konsumentverket och SLAO.

I korthet kan sägas att faran med laviner bör hanteras av anläggningen på någon eller flera av följande nivåer:

  • Nivå 1 innebär att enkel åtkomst till lavinterränger varaktigt förhindras.
  • Nivå 2 innebär att lavinterränger är tillgängliga för offpiståkning
  • En anläggning kan innehålla både nivå 1- och nivå 2-områden och nivån kan förändras över tid (d.v.s. öppna eller stänga ett område).

Rekommendationerna innebär t.ex. att en Nivå 2- anläggning ska kommunicera vilka åtgärder man ev. vidtagit samt ha en viss utbildningsnivå på personalen.

Konsumenten är skyldig att känna till och rätta sig efter de särskilda anvisningar för skidanläggningens användande samt lokala säkerhetsföreskrifter som driftledningen meddelar. Konsumenten har alltid eget ansvar för att anpassa sin egen åkning till det valda skidområdet mot bakgrund av risken (s.k. eget ansvar).

Laviner kan förekomma även vid låg risk.

Prenumerera på nyhetsbrevet