Funktionell skidåkning

Skidåkning är en idrott som enkelt inkluderar utövare med och utan funktionsvariationer på samma arena samtidigt.

Det finns många funktionella sätt att åka skidor på. Här följer anvisningar samt redogörelser för godkända hjälpmedel för utförsåkare med funktionsnedsättningar som SLAO, under vissa förutsättningar, tillåter i nedfarter.

Skipass

Om en åkare inte kan åka på egen hand utan är i behov av en ledsagare/medåkare, ska intyg/bevis uppvisas för att medåkaren/ledsagaren ska erhålla ett kostnadsfritt skipass. Medåkare/ledsagare, när sådan krävs, har rätt till ett kostnadsfritt skipass med samma giltighetstid som det skipass skidåkaren med nedsättning har köpt, förutsatt att båda har aktuella licenser. För skicart ska alltid giltig licens uppvisas. Då erhåller den medåkare som finns angiven på licensen ett kostnadsfritt skipass.

Skidåkare med synnedsättningar

Skidåkare med synnedsättningar som har ledsagare ska använda gul reflexväst med texten ”Synskadad” respektive ”Ledsagare”. Skylt som upplyser om att synskadade finns i anläggningen bör anslås i liftgatan vid påstigningen.

Liftåkning

Utförsåkare med funktionsnedsättning ska ej släppas före i liftkön. Många gånger har t.ex. skicartåkaren en medåkare eller stående skidkompisar. Skicartåkaren kan vänta vid liften och medföljarna ställer sig i kön.

Skidskolor som erbjuder funktionell skidåkning:

Totalskidskolan Åre

Skidskolan Hundfjället, Sälen

Skidskolan Kläppen

Skidskolan i Trysil

Skidskolan Idre Fjäll

Skidskolan Tänndalen

Skidskolan Hemavan

Flottsbro

Skidskolan Kungsberget

Bygdsiljum

Romme Alpin Skidskola

Licensregler funktionell skidåkning

Prenumerera på nyhetsbrevet