Säkerhet vid träning och tävling i SLAO-anslutna skidanläggningar

Att skapa en trygg och säker miljö för gäster i svenska skidanläggningar har alltid varit en viktig fråga för SLAO. Utförsåkning räknas som en av de största folksporterna med cirka 2 miljoner utövare varje år.

Den alpina tävlingssporten – som alltid varit ett framträdande inslag i våra alpina anläggningar – är inte ofarlig med höga farter och stora krafter. För att förebygga olyckor måste vi själva öka vårt säkerhetstänkande i den totala miljön runt tävling och träning. I skidområden med blandad publik finns ett behov av att utforma tydliga regler kring vad som gäller vid träning och tävling, för att verksamheten även i framtiden ska ha en naturlig plats på våra anläggningar.

I maj 2002 träffades representanter från SLAO:s styrelse och Svenska Skidförbundet för att hitta en lösning som klargör ansvaret för verksamheten i våra anläggningar i samband med träning/tävling. Parterna har enats om följande säkerhetsåtgärder:

  • Med skyltar informera andra gäster om att träning/tävling pågår.
    Skyltar är framtagna och kan beställas hos Avanti Alpin www.avantialpin.com
  • Klubb/förening/grupp ska tillsammans med anläggningsrepresentant underteckna överenskommelse som klargör parternas ansvar.
    Ladda ned Överenskommelsen i pdf-format här.
  • Vid tävlingar rekommenderas att säkerhetsaspekten tas upp på lagledarmötet innan tävlingsstart.
  • Aktiva, ledare och anläggningspersonal ska känna till det framtagna ”stopptecknet”.
    Ladda ned Stoppsignal i pdf-format här nedan.

Ovanstående åtgärder ska förhoppningsvis förhindra allvarliga olyckor, öka tryggheten hos aktiva, ledare och personal samt utveckla arbetet för säkrare miljöer vid träning och tävling. Frågan är viktig och berör många. För att på bästa sätt få igång säkerhetsarbetet till kommande säsong måste klubbar och distrikt informera aktiva, ledare och föräldrar om innebörden av ovanstående samt genomföra nedanstående åtgärdsprogram.

Svenska Liftanläggningars Organisation
slao@slao.se

Svenska Skidförbundet
info@skidor.com

Prenumerera på nyhetsbrevet