Snötillverkning

Luft, vatten och energi, det är allt som behövs för att tillverka snö. De svenska skidanläggningarna har tillverkat snö i över 40 år för att förbättra skidåkningen och förlänga säsongen.

För att snötillverkningen ska bli optimal så finns det tre faktorer som påverkar:

  • det ska vara minusgrader,
  • låg luftfuktighet och
  • svag vind.

Vatten pumpas med ett tryck på ca 25-50 bar från exempelvis en sjö, bäck eller damm/reservoar. Luft tillsätts med ett tryck på 7-10 bar. Luft och vatten blandas i ett munstycke som sedan skickar ut vattendropparna i luften och snökristaller bildas. Ju högre över marken en snökanon är placerad, desto bättre avkylning och spridning av vattendropparna/snökristallerna.

Med ett bra snöläggningssystem kan anläggningen tillverka mycket snö under kort tid med kyla. Snökanonsnö är slitstark och väsentligt tåligare mot sol och mildväder än vad natursnö är. Detta tack vare att snökanonsnö är väldigt kompakt medan natursnö innehåller stora mängder luft. 10 cm snökanonsnö motsvarar cirka 60 cm natursnö. Tekniken har på de senaste 8-10 åren förbättrats avsevärt. 1976 var strömförbrukningen 7 kWh för att tillverka 1 m³ snö. Idag går det åt ca 1 kWh för att tillverka samma mängd.

Fler och fler skidanläggningar går över till automatiska system, där all drift och övervakning är datoriserad. Regelbundna mätningar görs förutom på temperatur, vind och luftfuktighet även på tid utifrån ljud och elkostnad samt vindriktning och naturligtvis, snöbehov.

Några av skidanläggningarna har endast en eller två snökanoner i sitt system, medan de största systemen omfattar fler än 700 snökanoner.

På våren då snön smälter rinner vattnet som använts tillbaka till sjöarna eller vattendragen.

Läs mer om snötillverkningens historia

Prenumerera på nyhetsbrevet